Textvård

En tredjedel av alla yrkesverksamma svenskar tillbringar mer än halva sin arbetstid framför en datorskärm. Vi läser och skriver som aldrig förr.

Textvard

Det innebär att en stor skara människor i sitt dagliga arbete måste lösa olika typer av textproblem. Och de svåraste problemen handlar sällan om stavning och meningsbyggnad, utan snarare om textriktighet och textnormer – vad är det egentligen som får en text att fungera?

Boken, som ingår i Svenska språknämndens småskriftserie, är en antologi där ett flertal experter på textvård medverkar. Texterna har tidigare varit publicerade i Svenska språknämndens tidskrift Språkvård.

Författarna är: Martin Ransgart, Mona Blåsjö, Hans Strand, Anders Björkvall, Gunlög Sundberg, Anna-Malin Karlsson, Jonas Carlquist, Helena Englund och Maria Sundin.

Recension i Humanetten nr 19, 2006

”Helena Englund och Maria Sundin har skrivit en bok om begreppet tillgängliga webbplatser och menar med detta ’webbplatser som är tillgängliga också för funktionshindrade’. Tillgänglighet handlar i högsta grad om språket. Författarna visar att webbtexter avpassade för funktionshindrade även passar bäst för normalläsarna. Sammantaget bidrar artiklarna i boken på ett förtjänstfullt sätt till att sprida ljus över många olika aspekter av textvård i olika verksamheter. Min bedömning är att boken är tankeväckande för alla människor som arbetar med och intresserar sig för att kommentera, producera och redigera text.”