Artiklar

Viktigt vad man skriver till eleverna

Publicerad i Helga 2008. ”Gunilla Nilsson på barn- och ungdomsförvaltningen vann nyligen kommunens årliga klarspråkspris för projektet Klarspråk i individuella utvecklingsplaner och skriftliga omdömen. Samtliga lärare och skolledare i Botkyrka har gått kursen. Något som haft betydelse både för eleven Mattias Windahl och läraren Caroline Petersson Svalberg på Broängsskolan”, skriver Maria Sundin.

Mer

Myndigheternas webbplatser är till för alla

Publicerad i Klarspråksbulletinen 2005. ”Alla människor måste få en rimlig chans att förstå myndigheters information på webben. Myndigheternas service får inte vara förunnad endast dem med rätt teknik, rätt rörlighet eller rätt synskärpa, utan den måste vara tillgänglig för alla”, skriver Maria Sundin.

Mer

Vem vill ha 3 miljoner nya webbkunder?

Publicerad i Computer Sweden 2005. ”Många stora företag har en webbdesign som stänger ute stora grupper, skriver språkkonsulterna och författarna Helena Englund och Maria Sundin. De efterlyser tillgängliga webbplatser för alla.”

Mer

En gravad hund

Publicerad i Språkkonsulten 2002. ”Ansvaret för att kommunikationen flyter är den infödda svenska majoritetens, hävdar Katarina Bjärvall. Genom att öppna oss för alternativa sätt att tala svenska och lyssna på innehållet snarare än formen kan vi få kommunikationen att fungera.” Recension av Katarina Bjärvalls bok En gravad hund. Det svenska språket i en mångkulturell vardag.

Mer

Bortom mammas gata

Publicerad i Språkkonsulten 2002. ”Att lyckas i det svenska samhället hänger nära ihop med språk, makt och identitet. För att lära sig ett språk måste man identifiera sig med samhället. Och för att kunna identifiera sig med samhället måste man ha tillträde till makten. Alexandra Pascalidou har slagit sig in i maktens Medelklassverige.” Recension av Alexandra Pascalidous roman Bortom mammas gata.

Mer

Klarspråk goes international

Publicerad i Språkkonsulten 1999. Artikel om det internationella klarspråksarbetet.

Mer

Klarspråk i Storbritannien

Publicerad i Språkkonsulten 1999. Artikel om hur klarspråksrörelsen startade i Storbritannien.

Mer

Svenska – bildningsämnet som försvann

Publicerad i Språkkonsulten 1999. Debattartikel om hur svenskämnet försvagats sedan glansdagarna på 20-talet.

Mer