Uppsatser

Pogo Pedagog på webben

En kritisk undersökning av hur innehåll, struktur, bild och text i en webbkurs bär spår av den underliggande kunskapssynen och pedagogiken. Examensarbete på språkkonsultlinjen, Stockholms universitet 2001.

Mer

Skribent

En utvärdering av språkkontrollprogrammet Skribent. Slutuppgift på Datorstöd för textbehandling, Kungliga tekniska högskolan 2000.

Mer

Datakvinnor eller datorkvinnor?

Svar på en språkvårdsfråga. Uppgift i grammatik, språkkonsultlinjen, Stockholms universitet 1998.

Mer

Media eller medier?

Svar på en språkvårdsfråga. Uppgift i grammatik, språkkonsultlinjen, Stockholms universitet 1998.

Mer

Innan, förrän eller kanske före?

Svar på en språkvårdsfråga. Uppgift i grammatik, språkkonsultlinjen, Stockholms universitet 1998.

Mer

Absolut Sida

En kommunikationsetnografisk undersökning på Sida. Praktikrapport på språkkonsultlinjen, Stockholms universitet 1999.

Mer

Kampen om uppmärksamheten – en treårings kommunikativa strategier

En språksociologisk undersökning på språkkonsultlinjen, Stockholms universitet 2000.

Mer

Svenskan på 1990-talet – beskrivning av det svenska språksamhället

En uppsats på språkkonsultlinjen, Stockholms universitet 1998.

Mer

Svenska – bildningsämnet som försvann

Svenskämnets utveckling under historien med tonvikt på 1990-talet och perspektiv mot 2000-talet. Uppsats i språkhistoria på språkkonsultlinjen, Stockholms universitet 1999.

Mer

Vad står orden för?

En undersökning av nio Internetord ur tre aspekter: begriplighet, associationer och värderingar. Uppsats i språkpsykologi på språkkonsultlinjen, Stockholms universitet 2000.

Mer

Engelska och svenska fundament.

En jämförelse mellan en engelsk text och dess svenska översättning. Uppsats i textanalys vid engelska institutionen, Stockholms universitet 1998.

Mer

Plain English and Swedish klarspråk.

A comparison between Plain language movements, style guides and practice. B-uppsats vid engelska institutionen, Stockholms universitet 1999.

Mer