Skrivtipset

Alla kan inte skumläsa

Misstänker du att dina e-brev eller webbtexter inte blir lästa? Kanske är många av dina läsare så kallade svaga läsare. Svaga läsare har ett annat beteende på webben än vana läsare. De »plöjer« sig igenom texten i stället för att skumläsa texten som vana läsare gör.

De flesta läsare på webben plockar ut den information som intresserar dem genom att hoppa över text och leta efter nyckelord. De har stor hjälp av rubriker, ingresser, underrubriker och andra typografiska element.

Läser annorlunda

Svaga läsare läser inte lika bra som avancerade läsare. De kan inte förstå en text genom att bara ögna igenom den, utan måste läsa texten ord för ord, rad för rad. Det gör läsningen mödosam och tar ofta lång tid. Det gör också deras synfält smalare. De har inte samma förmåga att hoppa över text och leta efter viktiga nyckelord som vana läsare.

Ger upp

Hittar svaga läsare inte omedelbart vad de letar efter ger de upp. De låter helt enkelt bli att läsa texten eller letar efter en ny länk och klickar sig vidare. Svaga läsare har också en tendens att acceptera information utan att ha fördjupat sig i texten. Att gräva djupare kräver helt enkelt alltför avancerad läsförmåga.

Skriv det viktigaste först

Du kan underlätta för svaga läsare på flera sätt. Det bästa sättet är att skriva det viktigaste först. På så sätt fångar du läsare som lätt ger upp efter några rader. Skriv en sammanfattande ingress till din text, och se till att läsaren får veta det viktigaste utan att behöva rulla texten. Det bästa är att undvika rullning helt och hållet. Detta gäller särskilt unga läsare.
I Sverige räknar man med att ungefär 25 procent av den vuxna befolkningen är svaga läsare. Gör gärna livet lite lättare för dem! Du kommer att upptäcka att många vana läsare också uppskattar texter som går rakt på sak. Man vet nämligen att vana läsare ibland har samma beteende som svaga läsare, särskilt när de är stressade och har svårt att koncentrera sig.

Maria Sundin, din personliga språkrådgivare