Skrivtipset

Bara jag inte gjort bort mig nu igen

I skolan fick vi lära oss att alla korrekta satser ska innehålla ett verb. Mamma bygger huset är rätt medan Mamma huset är fel. Men trots det läser vi ofta texter som innehåller satser utan verb: Mamma tyckte att bygget var det bästa som (hade) hänt henne. Är det korrekt?

Det är bara när har och hade är hjälpverb som man kan utelämna dem. Det går bra att skriva Mamma säger att hon byggt huset själv men det är fel att skriva Mamma byggt ett hus. I den första meningen är har hjälpverb till supinumformen byggt, men i den andra meningen är har huvudverb. Huvudverb kan man aldrig utelämna.

Ha kan man också utelämna

Det går också bra att utelämna grundformen ha. Det är lika rätt att skriva Jag skulle byggt huset själv som Jag visste att jag borde byggt huset själv. Men det fungerar inte alltid. Om hjälpverbet står i presens blir det fel: Jag kan gjort rätt eller Jag måste gjort rätt är inte korrekt svenska. I stället måste vi skriva: Jag kan ha gjort rätt och Jag måste ha gjort rätt.

Ovanligt i samtal

Det är vanligt att skribenter utelämnar har och hade i skrift, särskilt i tidningsartiklar och i skönlitteratur. Där är det till och med vanligare att utelämna orden än att ha dem med! Det är även vanligare att utelämna orden i så kallat planerat tal, som nyhetsuppläsningar i teve. Däremot utelämnar vi sällan har och hade när vi samtalar med varandra. Men detta håller på att förändras. Forskarna har upptäckt att har och hade allt oftare försvinner även i samtal. Kanske påverkas vi av nyhetsuppläsarna.

Tänk på läsarna

Finns det tillfällen då utelämnade ord kan skapa problem? Ja, särskilt om du vänder dig till läsare som är nybörjare i svenska. Nybörjare får nämligen lära sig i skolan att man bygger svenska meningar med hjälp av har och hade. När man då läser en mening utan dessa verb, kan man få svårt med förståelsen.

Det är alltså alldeles korrekt att ibland utelämna ha, har och hade. Det gäller bara att hålla sig till reglerna. Men skriv ut orden om du vänder dig till läsare som är nybörjare i svenska. I alla lägen är det bättre att vara riktigt tydlig, så att du inte skapar onödiga missförstånd. Då kan du vara säker på att du inte (har) gjort bort dig i onödan.

Maria Sundin, din personliga språkrådgivare