Skrivtipset

Ciabattan eller ciabattat?

En apelsin eller ett apelsin? SL är opålitlig eller SL är opålitligt? Ibland blir vi osäkra på vilket genus ord har. Och hur gör vi med nya ord som ciabatta?

Alla substantiv har ett genus i svenskan. Antingen har ord n-genus för att de slutar på -n i bestämd form: stolen, pennan, datorn. Eller så har de t-genus för att de slutar på -t i bestämd form: bordet, brevet, mejlet. Tyvärr finns det inga regler för vilka ord som har vilket genus. Detta ställer till stora problem för nybörjare i svenska, särskilt om man lär sig svenska som vuxen. De flesta infödda svenskar tvekar sällan över vilket genus som är rätt. Men ibland blir vi osäkra.

Olika i dialekter och betydelse

En del dialekter har andra genus än standardsvenskan: skåningar säger mosen, låsen och tvålet, göteborgare säger en gäng och ett bakelse och finlandssvenskar säger en nummer och bottnet. Ibland får ord olika genus trots att de har nästan samma betydelse. Vi säger till exempel ett fotografi men fotografin är populär när vi menar fotokonsten i allmänhet. På samma sätt är brons ett n-ord, men vi säger att Sverige fått ett brons i VM. Fackords genus kan skilja sig från allmänspråket: vi säger borren om borrmaskinen och borret om själva borrstålet.

Ord smittar

Det händer att ord smittar varandra, så att vi blir osäkra. Ordet öl är ett t-ord: ett gott öl. Men ibland är det n-ord: Ska vi beställa en öl? Då är ordet sejdel underförstått och bestämmer genus. Eftersom den formuleringen är så vanlig smittar genusformen av sig och många börjar använda ordet öl med n-genus. Vi har fått ett ord med dubbelt genus. Andra ord med dubbelt genus är: apelsin, fotogen, gin, kol, libretto, poäng och test.

Om du blir osäker

Typiska n-ord är:

  • konstnärliga verk (Låt den rätte komma in, Doktor Glas, Jösses flickor)
  • varumärken och produktnamn (Sony Ericsson W850i, Cosmopolitan)
  • nya ord som är flerstaviga och slutar på obetonat –a (tortilla, ciabatta, logga).

Typiska t-ord är:

  • geografiska namn (Sverige, Södermalm)
  • namn på företag, organisationer, myndigheter och institutioner (Telia, Rädda Barnen, SL)
  • initialförkortningar där initialerna är vanligare än det utskrivna ordet (FN, EU, hiv, pm).

Över huvud taget är n-genus ett bra stalltips. De allra flesta ord är nämligen n-ord. Är du väldigt osäker och inte hittar något mönster att följa: välj n-genus!

Maria Sundin, din personliga språkrådgivare