Skrivtipset

De som eller dem som

Är du ibland osäker på om du ska skriva de, dem eller dom? Särskilt knepigt kan det vara att välja mellan uttryck som tillhör du de som och tillhör du dem som.

I svenska hörs ofta ingen skillnad mellan de, dem och dom i tal. Det är anledningen till att vi ibland tvekar vilken form vi ska välja när vi skriver. En bra grundregel är att alltid undvika dom i skrift. Dom signalerar att det är fråga om talspråk, och det är viktigt att skilja från skriftspråket.

De eller dem?

Är du osäker på om du ska välja de eller dem, kan du helt enkelt ersätta orden med jag och mig. Där det passar med jag ska du skriva de. Där det passar med mig ska du skriva dem. På grammatiskt fikonspråk förklarar vi det med att de är subjektsformen (den som utför handlingen) och dem är objektsformen (den som blir utsatt för handlingen). Du ska alltså skriva De ger äpplena åt dem.

Tillhör du dem som…

Extra knepigt blir det att välja mellan de och dem i uttryck som Tillhör du dem som gillar äpplen? Några av oss föredrar dem medan andra skriver de. Väljer du dem följer du den gamla regeln som säger att du ska använda dem i objektsform. Väljer du däremot de tänker du kanske att frasen de som gillar äpplen är en egen enhet där de står som subjekt. Eller så tänker du att de som är ett oböjligt uttryck i stil med de där. Frågan är bara vad som är rätt…

Båda är rätt

Båda skrivsätten är rätt. Dels går det att förklara båda skrivsätten grammatiskt, dels är de mycket vanliga. Faktum är att de som är vanligare än dem som.

En enkel sökning på Google visar att de som är nästan dubbelt så vanligt som dem som.

Maria Sundin, din personliga språkrådgivare