Skrivtipset

Det hade jag kunnat gjort

Ramlar du ur stolen när du hör någon säga: Det hade jag kunnat gjort eller Varför har inte Zlatan fått spelat på sistone? Gör inte det. Så kallat dubbelt supinum är så vanligt att det närmast är norm – åtminstone i talspråket.

När vi talar använder vi dubbelt supinum så ofta som i tre fjärdedelar av alla tänkbara fall. Vi säger alltså Det hade jag kunnat gjort tre gånger så ofta som Det hade jag kunnat göra. Dubbelt supinum förekommer inte bara till vardags. I teve sa nyligen en nyhetsreporter: fast vädret hade ju kunnat varit bättre.

Varför säger vi så här?

Forskarna vet inte riktigt varför dubbelt supinum är så vanligt i tal. En förklaring är att många inte uttalar –t i ord som spelat. Då kan man uppfatta ordet spela i frasen då hade ju Zlatan kunna fått spela både som supinum (spelat) och infinitiv (att spela).

Acceptera i tal

Eftersom dubbelt supinum är så vanligt ska vi acceptera det i tal. Här gäller det att inte bli en elak paragrafryttare som dunkar grammatikboken i huvudet på ont anande språkbrukare!

Undvik i skrift

I skrift bör du däremot undvika dubbelt supinum. I över 250 år har språkvårdare varnat för det, och det finns skäl att fortsätta. Inte minst för att det fortfarande är så ovanligt i skrift.

Hur det blir i framtiden står skrivet i stjärnorna.

Maria Sundin, din personliga språkrådgivare