Skrivtipset

Ett pm eller en pm?

Vad har en generaldirektör och en motorcykel gemensamt? Jo, de har båda n-genus och används ofta som förkortningar – en gd och en mc.

För det mesta har vi en ganska god känsla för vilket genus förkortningar får. Men ibland blir vi osäkra – hur är det egentligen med cv och pm?

Ofta t-ord

Initialförkortningar är förkortningar som består av första bokstaven i varje led i en sammansättning. Generaldirektör blir gd, motorcykel mc, curriculum vitae blir cv och promemoria blir pm. Ofta tar initialförkortningarna t-genus oavsett vilket genus det oförkortade ordet har: ett viktigt pm, ett fräscht wc och ett nytt cv. På samma sätt är det med initialförkortningar som är namn: ett enigt LO och ett passivt EU.

Samma genus som det oförkortade

Det är också vanligt att ordet får genus efter det oförkortade ordet: en snygg mc. Ibland kan ett överordnat begrepp styra. Därför skriver vi en välfungerande tv när vi menar apparaten, men ett oansvarigt tv när vi syftar på Sveriges Television.

Personer ofta n-genus

De allra flesta ord som syftar på personer är n-ord. Därför brukar vi inte tveka inför en vd eller en gd.

Gråzonerna gör oss osäkra

Än så länge är reglerna rätt enkla. Men det finns gråzoner med initialförkortningar som tar både n-genus och t-genus. Det går till exempel lika bra att skriva ett pm som en pm (fast ett pm är vanligast). Ibland blir det en strid mellan n-anhängarna och t-anhängarna, där n-anhängarna ofta åkallar logiken som argument. Det heter ju en promemoria – då måste det heta en pm. Men där har de alltså fel,

Att bråka om saken är förstås onödigt. Vi får ibland leva med att att det finns två sanningar.

Maria Sundin, din personliga språkrådgivare