Skrivtipset

Ett sorts Hades

Det heter ett slag och en sort. Men varför har Lars Norén döpt sin pjäs till Ett sorts Hades och varför skriver DN-journalisten om en slags oktoberfest?

Orden slags och sorts är genitivformer av slag och sort. Tidigare rekommenderade språkvården samma genus på genitivformerna som på de oböjda orden slag och sort. Det betyder att Lars Norén borde ha kallat sin pjäs En sorts Hades och DN-journalisten borde ha skrivit ett slags oktoberfest. Men tiderna förändras.

Huvudordets genus bestämmer

I dag går det bra att betrakta slags och sorts som oböjliga bestämningar, och låta huvudordet bestämma genus. Det innebär att det går lika bra att skriva ett slags Hades som ett sorts Hades. Och det är lika rätt att skriva en slags oktoberfest som en sorts oktoberfest.

Vissa adjektiv ställer krav

Men när det dyker upp vissa adjektiv är det inte fritt fram längre. Om adjektivens betydelse hänger ihop med slag och sort, måste de behålla sitt ursprungliga genus. Då får det bli En alldeles speciell sorts Hades och ett särskilt slags oktoberfest.

Andra är mer liberala

Däremot går det lika bra att skriva någon sorts Hades som något sorts Hades. Och en slags glittrig oktoberfest går lika bra som ett slags glittrig oktoberfest.

Lite krångligt måste det förstås få vara. Om adjektivet står före slags och sorts, är det bäst att hålla sig till huvudordets genus. Då blir det bäst att skriva ett grymt slags Hades eller vilket sorts Hades som helst. Bäst är också att skriva en tröttsam slags oktoberfest eller vilken smaklös oktoberfest som helst.

Maria Sundin, din personliga språkrådgivare