Skrivtipset

Fattar bättre på svenska

Tycker du att du är duktig på att läsa engelska texter? Kanske tror du att engelska texter duger lika bra som svenska. Då tror du fel. En färsk forskningsrapport visar att vi faktiskt begriper svenska texter bättre.

Forskaren Hedda Söderlundh vid institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet visar att studenter förstår svenska texter mycket bättre än engelska. Hon har låtit en grupp studenter läsa en engelsk originaltext och en annan grupp läsa den svenska översättningen. Resultatet är entydigt – studenterna som läst den svenska texten presterade bättre på förståelsetestet och hade en djupare förståelse av innehållet.

Ytligare förståelse på engelska

Förklaringen till att den engelska texten var svårare beror på att studenterna tvingades lägga större energi på textens yta. När vi läser på svenska behöver vi inte ägna oss särskilt mycket åt själva avkodningen – vi inser snabbt ordens betydelse och sätter in dem i ett sammanhang. På engelska blir detta svårare. Ofta måste vi översätta texten innan vi kan ta till oss innehållet. Resultatet blir att vi får mindre energi (och tid) över till egna bearbetningar av innehållet. Förståelsen blir ytligare.

Förlorar de fina nyanserna

Om läsningen blir ytligare förlorar läsarna också de fina nyanserna i texten. Det är egentligen inte så svårt att förstå. Du har säkert själv märkt hur svårt det är att vara rolig på engelska. Humor är (för det mesta) en fråga om just fina nyanser, och de kräver djupare kunskaper i språket.

Skriv på svenska

Vad kan vi då lära oss av det här? Jo, vi ska inte förutsätta att det går lika bra med en text på engelska som en på svenska. Många gånger är det klokt att låta översätta texten till svenska om den ska läsas av många. Är det inte möjligt borde texten åtminstone få en ordentlig sammanfattning på svenska. Detta gäller inte minst alla de rapporter som skrivs på företag och myndigheter.

Jag vill också varna för de engelska ord som ibland slentrianmässigt följer med jobbjargongen, som benchmarking, briefing och teamwork. Det blir – enligt de senaste forskningsrönen – helt enkelt lite otydligare på engelska. Och det är ju inte det som är meningen.

Maria Sundin, din personliga språkrådgivare