Jämställt språk

Föreläsningen vänder sig till dig som vill skriva jämställt och könsneutralt – oavsett vilken texttyp man skriver. Föreläsningen tar upp hur man kan använda ett språk som inte i onödan förstärker negativa könsroller.

Vi fokuserar framför allt på ord (substantiv och pronomen), men vi diskuterar även innehållet i texten och de bilder som kompletterar informationen. Kursen ger träning i hur man kritiskt granskar sina egna och andras texter ur ett jämställdhetsperspektiv.

Föreläsningens mål

Föreläsningen ger dig baskunskaper om vad som gör texter jämställda och könsneutrala, ökad medvetenhet om hur läsare uppfattar ojämställda texter, ökad medvetenhet om den egna inställningens betydelse samt förtrogenhet med en rad praktiska sätt att skriva att jämställt och könsneutralt.

Föreläsningens innehåll
  • Könsneutral – varför då?
  • Hur var det förr och hur blir det i framtiden? Skillnaden mellan han och hen.
  • Det handlar inte bara om språket. Se till att både innehåll och bilder är jämställda.
  • Väl könsneutrala yrkesbeteckningar. Adjektiven kvinnlig och manlig (kvinnlig chaufför, manlig frisör).
  • Könsneutrala pronomen – några olika strategier. Undvik han som könsneutralt pronomen – använd plural, den, upprepa huvudordet, skriv om till hon eller han, direkt tilltal och man.
  • Krångla inte till språket i onödan. Undvik onödiga passiveringar, substantiveringar samt onödigt byråkratiska och ålderdomliga uttryck.
  • Jämställdhet mellan könen i alla ära – men alla andra ojämlikheter då? Avslutande diskussion om vikten av att skriva respektfullt om olika grupper i samhället. Tonen i texten.