Klarspråk så funkar det

Föreläsningen vänder sig till dig som vill skriva klarspråk – oavsett vilken texttyp du skriver. Föreläsningen tar upp hur du kan välja innehåll, struktur och språk så att texten blir lätt att läsa oavsett vilken typ av läsare du vänder dig till.

Läsarna kan ha olika behov av lättläst på grund av olika svårigheter att läsa text. En del läsare är nybörjare på svenska eller har stor ovana vid att läsa myndighetstexter medan andra har funktionsnedsättningar som dyslexi, adhd eller utvecklingsstörning. Vi inleder med en kort diskussion om de olika målgruppernas speciella behov.

Föreläsningens mål

Föreläsningen ger dig baskunskaper om vad som gör texter lättlästa, ökad medvetenhet om hur olika läsare läser och förstår text, ökad medvetenhet om perspektivets betydelse samt förtrogenhet med en rad praktiska sätt att skriva lättläst.

Föreläsningens innehåll
  • Språklagen – vårdat, enkelt och begripligt.
  • Klarspråk för alla. Kan man skriva så att alla förstår?
  • Klarspråk – vad är det?
  • Visst går det att förändra myndighetsspråket!
  • Klarspråksarbetet i Sverige och övriga världen
  • Myndigheter som banat vägen – exempel från myndigheter som arbetat med att förbättra språket i sina texter
  • Skillnaden mellan klarspråk och lättläst
  • Så skriver du texter