Lättläst – varför det?

Föreläsningen vänder sig till dig som vill skriva lättläst – oavsett vilken texttyp du skriver. Föreläsningen tar upp hur du kan välja innehåll, struktur och språk så att texten blir lätt att läsa även för läsare som har stora svårigheter att läsa.

Läsarna kan ha olika behov av lättläst på grund av olika svårigheter att läsa text. En del läsare är nybörjare på svenska eller har stor ovana vid att läsa myndighetstexter medan andra har funktionsnedsättningar som dyslexi, adhd eller utvecklingsstörning. Vi inleder med en kort diskussion om de olika målgruppernas speciella behov.

Föreläsningens mål

Föreläsningen ger dig baskunskaper om vad som gör texter lättlästa, ökad medvetenhet om hur olika läsare läser och förstår text, ökad medvetenhet om perspektivets betydelse samt förtrogenhet med en rad praktiska sätt att skriva lättläst.

Föreläsningens innehåll
  • Lättläst för alla – går det?
  • Så här kan lättläst se ut. Exempel från olika myndighetstexter.
  • Vårt behov av lättläst. Träffa Lena, Simon och Shahin – tre personer som gillar lättläst.
  • Renodla innehållet. Skriv kort och koncist.
  • Strukturera tydligt och enkelt. Kronologi. Rubriker. Ingresser.
  • Så blir meningarna enkla att läsa. Frasanpassat radfall.
  • De enkla orden. Vilka ord kan man förenkla och vilka bör man förklara. Vad är det egentligen som gör vissa ord svåra? Kan olika ord vara olika svåra?
  • Lättläst är mer än ord. Något om att välja enkla bilder, tydlig layout och komplettera med lämplig teknik.