Rubriker och ingresser på webben

Föreläsningen vänder sig till dig som vill fånga läsarens uppmärksamhet inom några sekunder. Vi lär oss olika knep att locka läsarna till texten.

Under föreläsningen diskuterar vi olika sätt att formulera ett ibland komplext innehåll på ett ledigt språk.

Föreläsningens mål

Föreläsningen ger dig baskunskaper om varför rubriker och ingresser är så viktiga, insikter om hur det går till när man läser på skärm och färdighet i att utnyttja olika metoder att formulera rubriker och ingresser som lockar till läsning.

Föreläsningens innehåll
 • Skapa överblick och en tydlig ingång
 • Läsarna behöver förkunskaper och motivation
 • Rubrikens och ingressens olika uppgifter
 • Skriv informativt
 • A-, B- och C-rubriker
 • Lyft fram det viktigaste
 • Leta nyckelord
 • Gärna ett aktivt verb
 • Rakt på sak
 • Ledigt och levande språk
 • Personligt tilltal