Språket – i dag och i går

I stället för att förfasa sig över språkets förfall kan man studera hur det förändras. Och tillåta sig att bli lite fascinerad.

Föreläsningen vänder sig till alla som är intresserade av hur svenska språket ständigt förändras. Nya ord dyker upp och gamla försvinner. Sådant som var grammatiskt fel är plötsligt alldeles korrekt. Och det som förut var skillnader mellan talspråk och skriftspråk har blivit subtila stilnyanser.

Föreläsningens mål

Föreläsningen ger dig baskunskaper om hur det går till när språket förändras, kännedom om några stora språkliga förändringar och diskussioner om mindre förändringar särskilt i ordförrådet.

Föreläsningens innehåll
  • Svenskan – världens vackraste språk?
  • När Svenska Akademien omfamnade guss och keff
  • Kramtjuvar och mimiler – om Språkrådets nyordslista
  • Grammatik i förändring
  • Ungdomar visar vägen
  • Alla förändringar börjar i talspråket
  • Vem vill tillbaka till gingo och ecklisiastikminister?.