Skrivtipset

Hur låter en särskrivning?

Kassamedarbetare eller kassa medarbetare? Många är osäkra på om vissa substantiv ska stå ihop eller isär. Ett knep kan vara att säga ordet högt.

Uttalet skiljer sig nämligen mellan sammanskrivningar och särskrivningar. En sammansättning har två betoningar, först en huvudbetoning och sedan en bibetoning. Man kan lätt höra skillnad mellan den första och den andra betoningen i skumsläckare.

Grav accent på andra betoningen

I svenskan finns två olika ordmelodier – grav accent och akut accent. Grav accent finns till exempel i tomten (rund mage) och akut accent i tomten (runt huset). Du hör också skillnad på stegen (som man klättrar på) och stegen (när man går). Många andra språk har inte grav accent och därför kan ordmelodin vara svår att uppfatta för den som lär sig svenska som ett andraspråk.

I sammansättningar finns den grava accenten på den andra betoningen (bibetoningen). Och det är den grava accenten som avgör när orden ska stå ihop och inte isär.

Hör du skillnaden?

Lyssna själv på skillnaden mellan skumsläckare och skum släckare. I sammansättningen är den första stavelsen huvudbetonad (skum) och den andra bibetonad (släckare). Den andra (släckare) har dessutom grav accent. I särskrivningen skum släckare har vart och ett av orden huvudbetoning.

Du kan också testa de olika uttalen på någon annan. Men se upp med vem du testar på. Skumsläckaren blir inte ledsen om du uttalar ordet som en särskrivning. Men kassamedarbetarna vill nog inte bli kallade kassa medarbetarna…

Maria Sundin, din personliga språkrådgivare