Skrivtipset

Jag såg han

Är det korrekt att säga: Jag såg han i går och Har du sett han på sistone? Man hör ofta att han används i stället för honom. Det känns fel, men eftersom det är så vanligt kanske vi ska acceptera det.

I många dialekter använder man han i stället för honom. Så gör till exempel många norrlänningar, sydsvenskar och storstadsbor, särskilt ungdomar. I en del norrländska dialekter använder man hon på samma sätt: Jag såg hon i går. Men det är mycket ovanligt att jag, vi, du eller ni används på det sättet.

Användes redan på medeltiden

Att Jag såg han är vanligare än Jag såg hon beror på att han är en mycket gammal form. Redan på medeltiden använde man han på samma sätt som många dialekter gör i dag. Om män sa man: Jag såg han och om kvinnor sa man: Jag såg hana (eller hona). Fortfarande i dag är det vanligt i många dialekter att säga: Jag såg´en (honom) och Jag såg´na (henne). På medeltiden användes formerna inte bara i talspråk, utan även i skrift, till exempel i Gustav Vasas bibel från 1541.

Undvik i skriftspråk

Språket blir otydligare om vi använder samma form för subjekt och objekt. Meningen Han dödade butlern blir svår att tolka då. Butlern blir dödad om han tolkas som subjekt, men blir själv mördaren om han tolkas som objekt. Dessutom skulle många ramla av stolen om du började skriva så. Fortfarande håller de flesta skribenter hårt på skillnaden mellan han och honom i skrift.

Däremot ska vi naturligtvis hålla på dialekterna. Fortsätt därför att säga Jag såg han om du är van vid det, och rätta för allt i världen varken vuxna eller ungdomar som säger så. Det är korrekt talspråk, och världen blir inte bättre av fler paragrafryttare. Tal och skrift skiljer sig åt. Det är inte konstigare än att skillnaden mellan de och dem försvunnit i de flestas talspråk. Vi säger dom både som subjekt och objekt, men skiljer på de och dem i skrift.

Maria Sundin, din personliga språkrådgivare