Skrivtipset

Jämfört med eller än

Tidningarna skriver om publiksnittet som är större jämfört med förra säsongen. Och myndighetsrapporten berättar om obligationsräntor som noterades sex procentandelar högre jämfört med fredagen. Vän av ordning undrar: Vad har hänt med det lilla ordet än?

De vanligaste orden vi använder för jämförelser är som och än. Som passar bäst när vi jämför saker som är lika stora eller när vi jämför matematiska proportioner: lika stor som, hälften så stor som, tre gånger så stor som. Än passar bäst när vi böjer adjektiv: större än.

Långa uttryck blir allt vanligare

På senare år har jämförelseuttrycken jämfört med och i jämförelse med blivit allt vanligare på bekostnad av som och än. Det går lika bra att skriva Underskottet är större än förra året men alltfler skriver Underskottet är större jämfört med (eller i jämförelse med) förra året. Varför gör vi så – och är det korrekt?

Smittar av sig

En förklaring kan vara att vi påverkas av att jämfört med och i jämförelse med är vanliga i andra uttryck. Ofta står adjektivet då i grundform och jämförelsen handlar om olikheter: Underskottet är stort jämfört med förra året. Det är också vanligt när vi jämför saker som utgår från andra uttryck än adjektiv: Allsvenskans publiksnitt har ökat med 1 000 personer jämfört med förra säsongen.

Säker joker i leken

En annan förklaring är att de långa uttrycken känns säkrare. Man kan bli osäker på om ett som eller än verkligen är korrekt. Är det rätt att skriva: Underskottet är lika stort som förra året? Det blir i alla fall aldrig fel med: Underskottet är lika stort jämfört med förra året. Och kan man skriva: Publiksnittet har ökat med 1 000 personer än förra säsongen? Nej, då får man formulera om meningen till: Publiksnittet är 1 000 personer högre än förra säsongen.

Misstro hos läsarna

Många läsare tycker inte om de långa uttrycken. Tre skäl är vanliga: De är osmidiga, överflödiga och helt enkelt felaktiga. De två sista argumenten kan vi avfärda på en gång, men det ligger något i det första. I texter där vi i övrigt strävar efter att uttrycka oss kort och koncist, är generellt kortare varianter att föredra framför långa.

Så rekommendationen är: Det är absolut inte fel att använda de långa uttrycken. Ibland är de det enda rätta. Men överväg om du inte kan använda de kortare uttrycken i stället.

Maria Sundin, din personliga språkrådgivare