Skrivtipset

Jordgubbar är gott

Jordgubbar är gott! Fem veckors semester är för fjuttigt! Många svalungar under takpannorna är ljuvligt! Kanske har du hört någon säga detta i sommar. Men frågan är om det är grammatiskt riktigt. Borde inte jordgubbarna var goda, semesterveckorna fjuttiga och svalungarna ljuvliga?

I svenskan brukar vi för det mesta böja adjektiv efter substantivets form. Vi säger att klippan (singular) är hal, klipporna (plural) är hala, bollen (n-genus) är gul och tåget (t-genus) är gult.

Vissa uttryck bryter mot regeln

Men ibland dyker det upp uttryck där adjektivet böjs i strid mot reglerna. Jordgubbar står ju i plural och borde alltid vara goda, inte gott. Däremot står det alltid Rökning förbjuden på skyltar, inte Rökning förbjudet. Det verkar alltså vara möjligt att bryta mot reglerna ibland, men inte alltid. När får man säga vad?

Ogrammatiska alternativ

I vissa uttryck blir alternativen helt omöjliga. Ingen skulle säga: Fotboll är rolig, Sill är god eller Mjölk är billig. I andra fall är båda böjningarna möjliga: Jordgubbar är goda och Jordgubbar är gott. Men ju specifikare vi beskriver substantivet, desto viktigare blir det att böja adjektivet enligt formen: Rosendals jordgubbar är goda. På samma sätt är det om substantivet står i bestämd form: Jordgubbarna är goda.

Betydelseskillnader

Det är skillnad på uttrycken: Jordgubbar är goda och Jordgubbar är gott. I det första fallet är varje enskild jordgubbe god, i det andra fallet är det jordgubbar i allmänhet som är gott. På samma sätt är det med svalungar: Många svalungar är ljuvliga (många är ljuvliga) och Många svalungar är ljuvligt (det är ljuvligt att ha många svalungar).

Vissa ord tillåter mer

Hur är det då med den förbjudna rökningen? Det är visserligen vanligt att det står Rökning förbjuden, men det vore lika rätt att skriva Rökning förbjudet. Byter vi ut ordet förbjuden mot tillåten går det också bra, men inte med ordet dyr. Vissa ord verkar vara mer tillåtande än andra. Det går till exempel att skriva Rökning är förbjuden, men inte Rökning är dyr.

Slutsatsen blir att det är fullt korrekt att böja adjektiv mot reglerna om alla andra alternativ blir ogrammatiska. Eller om betydelsen ändras. Så fortsätt att säga att jordgubbar är gott. För det är det ju!

Maria Sundin, din personliga språkrådgivare