Klarspråk i skriftliga omdömen

Klarspråk i skriftliga omdömen är till för dig som vill skriva skriftliga omdömen som fungerar i praktiken – för eleverna, vårdnadshavarna och kollegerna. Välskrivna omdömen förbättrar elevernas möjligheter att nå upp till målen och stärker deras självbild.

Klarspråk i skriftliga omömden – Författare Maria SundinI boken får du handfasta tips om hur du skriver omdömena och planerar arbetet så att du får tid över till annat. Lärare och skolledare i grundskolan delar med sig av goda råd i intervjuer och du får många exempel på hur man kan formulera sig. Grundskoleförordningen och Skolverkets allmänna råd finns med, kompletterade med konkreta råd för den praktiska situationen. Boken ger även lärarstudenter, skolledare och ansvariga för skolutveckling i kommunen en inblick i arbetet.

Maria Sundin är ämneslärare i svenska och examinerad språkkonsult. Hon har lång erfarenhet av undervisning i ungdomsskolan och större organisationer. Bland annat har hon utbildat 900 lärare och skolledare i Botkyrka utanför Stockholm.

Pressmeddelande från Lärarnas Riksförbund

Det finns stora brister i skriftliga omdömen i grundskolan. Det visar en aktuell rapport från Skolverket. Nu kommer en ny bok som ska göra det lättare för lärarna.


– Skriftliga omdömen har en enorm betydelse för elevernas identitet. Beskriv deras kunskaper, inte deras egenskaper, säger författaren Maria Sundin, själv ämneslärare och språkkonsult som har skrivit boken Klarspråk i skriftliga omdömen.


Skolverkets kritik handlar bland annat om att många skriftliga omdömen blandar samman elevernas prestationer med deras beteende och attityder till skolan. Skriftliga omdömen ska inte innehålla beskrivningar eller värderingar av elevernas personliga egenskaper. Trots det svarar 40 procent av rektorerna och lärarna att det förekommer bedömningar om elevers uppförande. En rapport från Skolinspektionen i december visade på samma problem.


Det var sommaren 2008 som det infördes krav på skriftliga omdömen i de individuella utvecklingsplanerna (IUP) i samtliga årskurser. För många lärare innebar förändringen en ny erfarenhet. Ett dåligt skrivet omdöme kan försämra elevernas möjligheter att nå upp till utbildningsmålen och även påverka elevens självbild. Omdömet är dessutom en allmän handling, som kan begäras ut av vem som helst, vilket gör det ännu viktigare att tänka på formuleringar och ordval.


– Att skriva bra skriftliga omdömen behöver inte vara svårt, inte ens ta extra tid. Bara man vet hur man ska göra, säger författaren Maria Sundin.


Om några veckor kommer den nya boken Klarspråk i skriftliga omdömen som ska hjälpa lärare att lättare formulera skriftliga omdömen. I boken får lärare och lärarstuderande praktiska tips om hur de kan formulera sig. Boken riktar sig även till skolledare, ansvariga för skolutvecklingsfrågor i kommunen eller till den som är intresserad i största allmänhet. Den innehåller också många exempel på hur olika lärare skriver. Läsaren får möta några av dem, deras elever och skolledare i intervjuer.


Bakom boken står SKL Kommentus och Lärarnas Riksförbund.


– Den här boken är det första reella stödet för ett likvärdigt arbete för skriftliga omdömen och syftet är att underlätta för lärarna. Jag hoppas att många lärare ska ha nytta av den, säger Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Vill du läsa om boken i medierna?

Klarspråk i skriftliga omdömen tas upp i den här artikeln: