Skrivtipset

Könsneutral – går det?

Hur gör du när du talar om en person men inte vill upprepa namnet? Förmodligen säger du han eller hon. Men hur gör du när du talar om en person vars kön du inte känner till? Då blir det genast knepigare. Svenskan saknar nämligen ett könsneutralt pronomen.

I både finskan och samiskan finns ett särskilt könsneutralt pronomen. Hän och son säger man när man talar om en man eller kvinna där könet inte är viktigt. Eftersom ordet inte finns i svenska får vi uppfinna andra metoder.

Undvik han

Länge har han används som könsneutralt pronomen i svenska. I dag anser de flesta att det är föråldrat. Kvinnor känner inte igen sig i meningen: Om restauranggästen vill röka får han göra det utomhus. Likadant är det förstås med män. De skulle nog ha svårt att leva sig in i meningen om vi ersatte han med hon.

Plural är inte så dumt

I engelskan förordar man ofta plural: Om restauranggästerna vill röka får de göra det utomhus. Det är en bra metod som fungerar i de allra flesta fall.

Hon eller han

Ibland kanske man vill poängtera att det är fråga om en individ, och då blir det svårt att använda plural. Då samordnar många skribenter hon och han på olika sätt: hon eller han, han eller hon. Den senare varianten är vanlig i moderna lagar och författningar. Problemet är bara att konstruktionen är lång och ofta blir otymplig, särskilt om du vill upprepa den många gånger.

Undvik hon/han

Det är lätt att ta till ett snedstreck för att göra samordnade konstruktioner med hon och han lite mer lätta att hantera. Gör inte det. Snedstrecket kan blir svårt att tolka – betyder det och eller eller? Dessutom ger det texten en stel ton. Det finns andra stela – kanske snarare byråkratiska – ord som denne och vederbörande. Men denne är inte alls könsneutralt, eftersom det i första hand syftar på en man.

Den då?

Svenska språknämnden föreslår att vi ska använda den som könsneutralt pronomen. Ordet den är kort, könsneutralt och vanligt.

Jag tycker att texter skulle bli onödigt opersonliga om vi konsekvent använde den som könsneutralt pronomen. Vad säger du om meningen: Om någon vill röka får den göra det utomhus? Eller som Frida Hallgren säger i filmen Såsom i himmelen (på frågan Hur vet man att man älskar någon?): Man blir glad när man ser den.

Maria Sundin, din personliga språkrådgivare