Skrivtipset

Kritisk eller kritiska

Såväl läsaren som recensenten var kritisk – eller ska det kanske vara kritiska? Ibland är det svårt att veta om man ska välja singular eller plural.

Lika svårt kan det vara att välja genus. I meningen Varken kaféet eller restaurangen var öppet – ska man böja adjektivet efter kaféet (öppet) eller restaurangen (öppen)?

Vissa ord har helheten i fokus

Ordet och brukar framhäva helheten i ett uttryck: Kenta och Stoffe var dömda att gå i föräldrarnas fotspår. Vi betraktar Kenta och Stoffe som en enhet, och väljer därför självklart plural.

Andra uttryck fokuserar på varje led för sig

Det finns några uttryck som lyfter fram de olika leden var och en för sig. Ofta är det olika kombinationer med ordet eller. Några exempel:

  • Antingen hade författaren eller recensenten blivit feltolkad.
  • Varken Spådom eller Åsen är någon kioskvältare.
  • Jag tror inte att vare sig Magnus Dahlström eller Katarina Fägerskiöld är förtjust i intervjuer.

Det är i regel enkelt när leden har samma genus. Svårare blir det när de har olika genus. Då är det ofta smidigast att välja en annan formulering där man slipper problemet. Istället för att skriva att varken kaféet eller restaurangen var öppet kan man skriva att kaféet var stängt liksom restaurangen (eller något ännu bättre).

Såväl som …

Uttryck med såväl … som lyfter ofta fram de båda leden var för sig, och då använder man singular: Såväl stilen som meningsbyggnaden var sparsmakad. Men såväl … som kan också bunta ihop leden till en helhet, och då använder man plural: Såväl läsare som recensent var som uppslukade.

Som tur är finns det en del uttryck som låter en välja vad man vill. I uttryck med dels … dels kan man välja fritt mellan singular och plural (så länge orden har samma genus): Bokdiskussionen var avslutad: dels en analys av karaktärerna, dels en bedömning av bokens läsvärde var nu gjord/gjorda.

Maria Sundin, din personliga språkrådgivare