Kurser

Vill du lära dig att skriva och tala bättre? Tycker du att kollegerna borde göra det också? Textfixarna hjälper dig som vill utvecklas i jobbet – både i små och stora sammanhang.

Vår arbetsmetod går ut på att göra det så enkelt som möjligt för dig. Du berättar vad du vill ha för utbildning, vi gör ett förslag till kursupplägg och sedan diskuterar vi detta. Det finns alltid utrymme för dina önskemål. I samband med kurserna finns vi till hands för frågor om språk, retorik och skrivande.

Processen i centrum

Textfixarna utgår alltid från processen som pedagogisk metod i alla kurser. Metoden går ut på att deltagarna blir medvetna om sin process för att upptäcka sina styrkor och svagheter. Praktiskt tränar deltagarna sig i att se skrivandet och talandet som en process och ett hantverk – något som alla kan lära sig. Detta gör deltagarna genom att

  • göra regelbundna övningar i grupp
  • diskutera deltagarnas lösningar på olika problem
  • kritisera varandras lösningar genom att ge positiv kritik och konstruktiva förslag till förbättringar
  • lämna in egna texter och hålla korta presentationer för att få synpunkter från kursledaren
  • redigera och förbättra de egna texterna och muntliga presentationerna efter kursledarens synpunkter.
Skräddarsyr efter dina behov

Vi anpassar alltid våra kurser efter kursdeltagarnas behov och förutsättningar. Därför är vi noga med att göra en noggrann målgruppsanalys vid uppläggningen av själva kursen. Deltagarna får också skicka in en färdig text eller manuset till en muntlig presentation i förväg, för att vi ska kunna bedöma vilka behov deltagarna har.