Seminarier

Lorem ipsum dolor sit amet.

TEXTFIXARNA HÅLLER SEMINARIER för många direkt på arbetsplatsen. Deltagarantalet är obegränsat och vi växlar mellan föreläsning, diskussioner i smågrupper och workshop. Seminarierna passar dig som vill utbilda många samtidigt, till exempel alla lärare på en skola eller i en kommun.