Klarspråk i IUP med skriftliga omdömen

Grundskoleförordningen är ändrad och Skolverket ger nya direktiv om IUP med skriftliga omdömen. Men hur ska man egentligen skriva? Under seminariet utgår vi från styrdokumenten och lär dig att skriva texter som både elever, vårdnadshavare, kolleger och Skolverket uppskattar.

Textfixarna har goda kunskaper om styrdokumenten och bred erfarenhet av att arbeta med både lärare och skolledare på olika skolor. Dessutom har vi sedan många år uppdrag för Skolverket. Under 2008 utbildade vi 900 lärare och skolledare i Botkyrka kommun. Satsningen ledde fram till Botkyrka kommuns klarspråkspris.

Kursmål
  • baskunskaper om grundskoleförordningens och Skolverkets allmänna råd
  • inlevelse i läsarnas olika behov (elever, vårdnadshavare och kolleger)
  • en praktisk metod att skriva enkla, begripliga och effektiva IUP med skriftliga omdömen
    ökad medvetenhet om den egna skrivprocessen
  • inspiration att skriva och bearbeta egna texter samt läsa kollegers texter och ge konstruktiv kritik.
Kursinnehåll

Seminariet är indelat i två delar. På förmiddagen växlar vi mellan korta föreläsningar och diskussioner i smågrupper. På eftermiddagen har får deltagarna formulera egna skriftliga omdömen i en workshop. Vi avslutar med en gemensam diskussion.
Den individuella utvecklingsplanen och de skriftliga omdömenas syfte, innehåll och funktion. Vad är egentligen nytt? Hur beskriver man målen, undervisningen, elevens starka sidor och insatserna? Grundskoleförordningen och Skolverkets allmänna råd sätter ramarna – rektor bestämmer utformningen.
Vilka ska läsa och förstå texten? Hur skriver lärare till sina elever? Resultat från två avhandlingar och Botkyrka kommuns satsning under 2008.
Hur kan vi använda ett professionellt språk som både vi och läsarna förstår? Hur ska vi tala till eleverna? Vilka begrepp ska vi använda?
Skriva bra skriftliga omdömen är en process. Ta hjälp av kolleger, skriv, diskutera och revidera. Språket är vårt viktigaste verktyg.


Botkyrka kommuns satsning 2008

Under höstterminen 2008 satsade Botkyrka kommun stort på att utveckla innehållet i den individuella utvecklingsplanen (IUP) med skriftliga omdömen. Under en hel dag fick lärare och skolledare sätta sig in i de nya direktiven, diskutera olika sätt att skriva och delta i en workshop där de skrev, läste och gav synpunkter på varandras texter. Totalt utbildades 900 lärare och skolledare i grundskolan.
I två artiklar i kommuntidningen Helga kan du läsa mer om Botkyrka kommuns satsning på klarspråk i IUP med skriftliga omdömen.

Botkyrka kommuns klarspråkspris 2008

Gunilla Nilsson, utvecklingsledare i Botkyrka kommun, fick 2008 års klarspråkspris för sina insatser.
– Det här var jättekul! Texterna ska vara skrivna med klarspråk och respekt, sa Gunilla när hon tog emot priset.

Så här löd motiveringen:

Det första klarspråkspriset i Botkyrkas historia går till en person som tagit initiativ till en stor, omfattande och genomgripande klarspråksinsats. Juryn vill belöna denna orädda och energiska insats som handlar om att ge 900 lärare rätt kunskap och verktyg för att på ett positivt och respektfullt sätt förmedla individuella utvecklingsplaner och skriftliga omdömen till elever och deras föräldrar. Initiativtagaren visar med insatsen en stor förståelse för och empati med de inblandade i en känslig situation där elevens kunskapsmässiga och sociala utveckling ska bedömas.