Skrivkurser

Textfixarna håller skrivkurser på din arbetsplats. Vi skräddarsyr kurserna efter dina önskemål och arbetar i små grupper. Kurserna är praktiskt inriktade – vi skriver, redigerar och övar tillsammans.

Att skriva handlar om att hjälpa läsaren förstå textens budskap. Genom att träna olika skrivtekniker får deltagarna vässa sin förmåga att informera, resonera, argumentera och analysera så att läsaren följer med i skribentens tankar.

Mottagaranpassning

Vi arbetar med texten som helhet och diskuterar hur vi kan anpassa den efter läsarens behov så långt som möjligt. I fokus står textens struktur och språk. Tillsammans tränar vi upp förmågan att snabbt komma till saken, att inleda texten med det viktiga först och använda ett språk som är rakt på sak och enkelt. Vi skriver olika typer av sammanfattningar.

Struktur och flyt

För att läsaren ska uppleva texten som logisk måste strukturen vara tydlig. Vi tränar oss i att skriva rubriker, styckeinledare, kärnmeningar och arbetar med olika tekniker för att skapa sammanhang och flyt.

Nyttan framför allt

Våra skrivkurser är alltid inriktade på en viss texttyp och utgår alltid från deltagarnas egna texter. Vi sätter oss alltid in i texternas mer eller mindre komplexa sammanhang, för att kunna hålla en skrivkurs som utgår från deltagarnas verklighet. Det ska kännas att man har haft nytta av kursen när man sätter sig vid skrivbordet igen.