Beslut

Skriver du ofta beslut i jobbet? Vill du att de ska bli mer lättlästa? På den här kursen får du träna dig i att skriva lättlästa och begripliga beslut.

Kursen ger dig baskunskaper om vad som gör beslut effektiva och begripliga, ökad medvetenhet om den egna skrivprocessen och en praktisk metod att skriva lättläst, begripligt och effektivt.

Kursens innehåll

Under kursen växlar vi mellan korta teoripass och många korta övningar. Några inslag:

  • Vem ska läsa dina beslut? Hur anpassar du språk och stil till läsarna?
  • Hur lyfter du fram det viktigaste innehållet i rubriker, punktlistor och sammanfattningar
  • I vilken ordning presenterar du informationen? Tematisk, emfatisk och logisk struktur.
  • Textens viktigaste delar – beslutsmeningen och motiveringen. Vikten av att vara tydlig och pedagogisk.
  • Språket – hur skriver man lättlästa meningar och väljer begripliga ord?