Brev

Att skriva brev i jobbet är ofta en balansgång. Det kan vara svårt att hitta rätt på skalan mellan närhet och avstånd. Hur personlig kan man egentligen vara?

På kursen får du lära dig hur du skapar en relation till läsaren och månar om en trevlig ton – samtidigt som du är medveten om vilken bild du ger av dig själv. Kursen lägger stor vikt vid mottagaranpassningen, men du får också träna dig i att välja ut rätt innehåll och göra brevet överskådlig och lättläst.

Kursens innehåll

Under kursen växlar vi mellan korta teoripass och många korta övningar. Några inslag:

  • Skapa en relation till läsaren. Ska man skriva du eller ni? Skriv aktivt.
  • Måna om en trevlig ton. Tonen märks i perspektivet. Besvara läsarens frågor. Utgå från läsarens förkunskaper, inställning och motivation.
  • Skriva enkelt om svårt. Packa inte för mycket information. Lyft fram budskapet. Var misstänksam mot orden. Skriv läsvänliga meningar.
  • Några specialtips för e-brev.