Domar

Vill du lära dig att skriva domar som är lätta att läsa även för den som inte är jurist?

Kursen gör dig mer medveten om läsarnas behov och om den egna skrivprocessen. Du får argument för vikten av förbättrad kommunikation i domar och grundläggande kunskaper om hur man skriver vårdat, enkelt och begripligt. Du tränar upp din förmåga att formulera dig på olika sätt och för olika syften, och se vilka effekter olika skrivstrategier har på den färdiga texten.

Kursens innehåll

Under seminariet växlar vi mellan korta teoripass och många korta övningar. Några inslag:

  • Klarspråk i domar. Kort om Förtroendeutredningen, forskning om domars begriplighet och om läsarundersökningar som gjorts vid olika domstolar. Vad fungerar ofta bra i domar och vad försvårar för olika läsargrupper? Presentation av klarspråkstestet för domar och klarspråksarbetet vid några olika domstolar.
  • Skrivprocessen – hur kan jag effektivisera mitt skrivande?
  • Läsarhjälp – gör det lätt att hitta. Innehållsförteckningar ger överblick. Informativa och rättvisande rubriker. Läsanvisningar. Tabeller, illustrationer, fotografier, punktlistor.
  • Domens viktigaste delar – domslutet och domskälen. Vittnes- och partsberättelser eller vävda domskäl? Bemöt argumentationen.
  • Språket – begripligt och samtidigt juridiskt korrekt. Förklara nödvändiga fackord. Undvik vaga hänvisningar. Enkla meningar och begripliga ord