Jämställt språk

Vill du lära dig att skriva jämställt och könsneutralt – oavsett vilken texttyp du skriver?

På kursen får du lära dig hur du använder ett språk som inte i onödan förstärker negativa könsroller. Kursen ger träning i hur man kritiskt granskar sina egna och andras texter ur ett jämställdhetsperspektiv. Texterna kan vara webbtexter, beslut, föreskrifter, brev, utredningar, journaler eller domar. I de allra flesta texter är jämställdhetsperspektivet relevant.

Kursens innehåll

Under seminariet växlar vi mellan korta teoripass och många korta övningar. Några inslag:

  • Könsneutral – varför då? Vad säger läsare om ojämställdhet i texter?
  • Hur var det förr och hur blir det i framtiden? Skillnaden mellan han och hen.
  • Det handlar inte bara om språket. Se till att både innehåll och bilder är jämställda.
  • Tonen – var respektfull. Perspektivet visar din inställning till de människor du skriver om. Strukturen visar viktighetsordningen.
  • Välj smarta lösningar – några olika strategier att undvika vanliga fallgropar. Finns det könsneutrala yrkesbeteckningar, adjektiv och pronomen?
  • Jämställdhet mellan könen i alla ära – men alla andra ojämlikheter då? Vikten av att skriva respektfullt om olika grupper i samhället.