Minnesanteckningar

Efter snart sagt varje jobbmöte ska minnesanteckningar skrivas. Men hur effektiva är de? Det här är en kurs för dig som vill underlätta arbetet – både för dig som skriver och för dina läsare.

Med hjälp av några enkla tekniker går det fortare att skriva. Och det går lättare att läsa texten efteråt. Du som skriver vinner tid och den som inte var med på mötet sätter sig snabbare in i diskussionerna om minnesanteckningarna är korta, välstrukturerade och lättlästa.

Kursens innehåll

Under seminariet växlar vi mellan korta teoripass och många korta övningar. Några inslag:

  • Gå från tal till skrift – hur gör man? Skriva under pågående möte eller ta anteckningar och skriva efteråt. Samspela med ordföranden.
  • Sortera innehåll och strukturera texten. Lyfta fram det viktiga. Rubriker och sammanfattningar.
  • Lättläst språk – att undvika vagheter och vara tydlig. Passiver och aktiva verb. Skillnad mellan diskussion och beslut.
  • Tempus – dåtid eller nutid? Några viktiga skrivregler.