Pm

Ett bra pm sätter snabbt in läsaren i frågan, förslaget eller problemet. Det här är kursen för dig som vill lära dig att skriva kort, välstrukturerat och enkelt – om komplexa ämnen.

Under kursen tränar du dig i att välja ut rätt innehåll, lyfta fram budskapet samt göra texten överskådlig och lättläst. Dessutom tränar vi hur man analyserar ett givet material och drar slutsatser ur detta. Vi går också igenom argumentationens grunder och tränar oss i att argumentera sakligt, objektivt – och övertygande.

Kursens innehåll

Under seminariet växlar vi mellan korta teoripass och många korta övningar. Några inslag:

  • Skrivprocessen och mottagaranpassningen: Vad vill chefen veta? Hur kan vi anpassa innehåll, perspektiv, ton och språk till chefens behov? Hur sovrar vi i stoffet?
  • Huvudbudskapet: Hur förmedlar vi det viktigaste i texten på ett effektivt sätt? Hur gör vi texten överskådlig och lättläst?
  • Strukturen: Hur får texten en tydlig struktur och lämpliga rubriker? Vad innehåller en bra sammanfattning? Hur bygger vi upp en logisk analys? Vilka delar ingår i en effektiv argumentering? Hur skapar vi tydliga sammanhang som är lätta att följa? Hur får texten flyt?
  • Meningarna: Hur skriver vi meningar som är lätta att läsa och lyfter fram innehållet?
  • Hjälpmedel: Vilken hjälp kan checklistor och mallar ge? Vilket stöd kan vi få av kolleger? Kort genomgång av de vanligaste korrekturtecknen.