Rapporter

Skriver du rapporter men är osäker på om de verkligen blir lästa? Fler rapporter skulle bli lästa om läsaren fick bättre överblick och i en kort sammanfattning snabbt kunde sätta sig in i frågan.

Lär dig en effektiv metod att skriva rapporter genom att skilja skrivprocessen från arbetsprocessen. Träna på att ur ett stort material välja ut det viktigaste innehållet och strukturera det på ett sätt som passar läsarens behov. Det är viktigt att läsarna snabbt får en uppfattning om budskapet i texten och att de lätt kan följa med i textens resonemang. Stor vikt lägger vi vid att utforma texten så att den blir överskådlig och lättläst.

Kursens innehåll

Under seminariet växlar vi mellan korta teoripass och många korta övningar. Några inslag:

  • Skrivprocessen: Hur går det till när jag skriver? Hur kan jag göra skrivarbetet effektivare?
  • Mottagaranpassningen: Anpassa rapportens innehåll, budskap, struktur, ton och språk efter läsarens behov. Välj ut det viktigaste innehållet – ge svar på läsarens frågor. Skriv kort.
  • Huvudbudskapet: Skriv det viktigaste först. Skriv alltid en kortfattad sammanfattning. Lyft fram budskapet i rubriker. Arbeta med punktlistor och kärnmeningar. Gör texten överskådlig.
  • Strukturen och den röda tråden: Ge informationen i den ordning läsaren vill ha den. Skapa flyt.
  • Meningarna: Så skriver du lättlästa meningar.
  • Orden: Se upp med fackspråket. Undvik byråkratsvenska. Förklara svåra men nödvändiga termer.