Remissvar

Vill du påverka Regeringskansliet och andra myndigheter med dina remissvar? Då måste du träna upp din förmåga att vara tydlig och uttrycka dig rakt på sak.

Kursen ger dig kunskap om mottagarens behov och läsmål. Tillsammans prövar vi en rad skrivtekniken som ger tyngd åt dina synpunkter.

Kursens innehåll

Under kursen växlar vi mellan korta teoripass och många korta övningar. Några inslag:

  • Så här vill Regeringskansliet ha dina remissvar. Underlätta för den stressade remissammanställaren.
  • Läs igenom betänkandet eller rapporten noga. Diskutera dina synpunkter med kolleger och chefer.
  • Skriv en lättläst sammanfattning. Avgränsa dig gärna. Stryk onödiga beskrivningar av bakgrunden.
  • Följ betänkandets struktur. Använd betänkandets egna rubriker.
  • Det viktigaste först. Ge ställningstagandet – sedan skälen. När du inte håller med – argumentera.
  • Skriv kort. Kärnfullt och rakt på sak.
  • Det viktigaste först. Ge ställningstagandet, sedan skälen. När du inte håller med – argumentera.