Skriftliga omdömen

Den här kursen är till för dig som vill skriva skriftliga omdömen som fungerar i praktiken – för eleverna, vårdnadshavarna och kollegerna.

Välskrivna omdömen förbättrar elevernas möjligheter att nå upp till målen och stärker deras självbild. Kursen ger handfasta tips om hur du skriver omdömena och planerar så att du får tid över till annat. Det ska inte vara svårt att skriva bra omdömen, inte heller ta onödig tid.

Kursens innehåll

Under kursen växlar vi mellan korta teoripass och många korta övningar. Några inslag:

  • Skolan och den individuella utvecklingsplanen. Vad säger forskningen och myndigheterna om hur vi skriver omdömen i dag?
  • Läraren är skolans viktigaste person. Hur du kan lyfta elever genom bedömning och återkoppling som leder framåt.
  • Texter som formar identiteten. Ditt förhållningssätt påverkar elevernas självbild.
  • Så skriver du skriftliga omdömen: Bedöm utifrån målen, beskriv undervisningen, lyft fram elevens starka sidor, beskriv insatserna och fördela ansvaret.
  • Arbetslaget som resurs. Så kan vi samarbeta och stötta varandra för att vinna tid och få inspiration.