Webbtexter

Under en hel dag får du träna dig i att skriva tillgängliga webbtexter.

Du arbetar både med dina egna texter och korta skrivövningar, och lär dig att formulera dig kort, slagkraftigt och enkelt. Vi diskuterar olika webbtexters styrkor och svagheter.

Kursens innehåll

Under seminariet växlar vi mellan korta teoripass och många korta övningar. Några inslag:

  • Webb för alla. Kan man skriva så att alla förstår?
  • Olika medier – olika förutsättningar. Skillnader mellan texter för papper och webb.
  • Så läser vi på webben. Begränsningar för skärmtexter. Underlätta för skärmläsning.
  • Så skriver du effektiva webbtexter. Anpassa budskapet till olika målgrupper. Planera och strukturera innehållet.
  • Skriv kort, slagkraftigt och enkelt.
  • Rubriker och ingresser som fångar intresset. Tydliga länkar.
  • Skapa dialog med besökarna. Ge läsaren förtroende. Ett gemensamt tilltal.
  • Skriv ledigt.