Förhandlingen

Förhandlingsteknik är bra att kunna i många olika situationer på jobbet – under lönesamtalet med chefen, i projektgruppen med kollegerna eller i diskussionen inför verksamhetsplaneringen.

Vi utgår från några vanliga förhandlingssituationer på jobbet. Tillsammans går vi igenom praktiska knep som lär dig att presentera ett tydligt förslag och argumentera för det. Det handlar om att övertyga lyssnarna men framför allt att vara riktigt väl förberedd.

Praktiska knep och många övningar

Under seminariet växlar vi mellan korta teoripass och många korta övningar. Vi tränar vi på att

  • förbereda oss genom en noggrann analys
  • presentera förslaget tydligt och klart
  • lägga upp en övertygande argumentation
  • vara uppmärksam på lyssnarnas reaktioner och invändningar
  • engagera lyssnarna genom frågor, uppmaningar och påståenden
  • ge tid för frågor och bemöta invändningar.