Mötet

Hur många gånger har du inte tänkt att jobbmötet kunde bli mer effektivt? På den här kursen tar vi tag i problemet med långrandiga pratare, ofokuserade diskussioner och beslut som inte leder någon vart.

Vi utgår från några vanliga mötessituationer på jobbet. Tillsammans går vi igenom praktiska knep som lär dig att utnyttja mötet mer effektivt. Det handlar om att ge mötet ett tydligt syfte, informera mötesdeltagarna om vad som förväntas av dem och att utnyttja tiden effektivt. Bra möten kräver noggranna förberedelser och god disciplin.

Praktiska knep och många övningar

Under seminariet växlar vi mellan korta teoripass och många korta övningar. Vi tränar vi på att

  • förbereda ett möte med tydligt syfte, konkret innehåll och välformulerade frågor
  • informera om mötets innehåll, mål och vad som förväntas av varje deltagare
  • leda ett möte som har fokus på det viktiga, leder fram till konkreta beslut och håller tiden
  • vara uppmärksam på deltagarnas reaktioner
  • få deltagarna att delta aktivt – men prata lagom länge och med relevant innehåll
  • fatta konkreta beslut som följs upp på nästa möte.