Presentationen

Presentationer är vanligare i jobbet än många tror. Kanske ska du presentera en ny arbetsmetod på jobbmötet eller berätta om den senaste utvecklingen i projektgruppen. Då är det bra att kunna hantera både rösten, kroppen och tekniken.

Vi utgår från några vanliga typer av presentationer på jobbet. Tillsammans går vi igenom praktiska knep som lär dig att hålla bättre presentationer. Det gäller att ha ett tydligt budskap, skapa engagemang, använda teknik med förnuft – och hålla tiden.

Praktiska knep och många övningar

Under seminariet växlar vi mellan korta teoripass och många korta övningar. Vi tränar vi på att

  • förbereda presentationen och välja passande teknik
  • utnyttja rösten, kroppen och ögonen
  • skapa kontakt med lyssnarna genom frågor och uppmaningar
  • vara uppmärksam på deltagarnas reaktioner
  • få tekniken att samspela med presentationen
  • ge tid för frågor, svara på dem och bemöta invändningar.