Utvecklingssamtalet

Utvecklingssamtal kan handla om många saker – men de ska alltid leda till utveckling. På den här kursen tränar vi oss i att ge återkoppling som lyfter – inte sänker – och att lägga upp en plan fram till nästa samtal.

Utvecklingssamtalet färgas av den det handlar om. Prestation, engagemang, målinriktning och förmåga att samtala varierar stort. Det gäller att veta vem det är vi ska samtala med för att samtalet ska bli så bra som möjligt. Inte minst är det viktigt att hålla tiden och utnyttja den effektivt.

Under seminariet växlar vi mellan korta teoripass och många korta övningar. Vi tränar vi på att

  • förbereda utvecklingssamtalet – innehåll, genomförande och tid
  • låta den andra delta aktivt i samtalet
  • skapa kontakt genom att ställa frågor och lyssna på svaren
  • vara uppmärksam på den andras reaktioner
  • fokusera på det relevanta – hur har det gått hittills och hur vi kan gå vidare
  • komma överens om en plan fram till nästa samtal
  • dokumentera samtalet.