Skrivtipset

Låt inte bli att inte tala klarspråk

Ibland gör språket oss förvirrade även om det är korrekt. Hur ska man till exempel tolka meningen Jag varnade dig för att inte läsa boken? Två negationer i samma mening är ofta en för mycket.

Meningar med två negationer är ofta svåra att förstå. Särskilt svårt är det om man kombinerar ett negativt verb (till exempel undvika) med ett annat negativt uttryck (till exempel inte). Vad säger du om meningen: För att undvika att inte få maginfluensa är det bra att tvätta händerna ofta? Eller: Kuverten förseglas för att det inte ska råda något tvivel om att de inte öppnats?

Det kan bli ännu krångligare

Ibland kan man undra om alla negativa ord verkligen har en egen betydelse. Vad säger du om: Efter succén i Melodifestivalen tvivlar ingen på att Ola Salo inte kommer att lyckas i Helsingfors? Tre negationer (tvivlar, ingen och inte) i samma mening skapar onekligen problem. Lika krånglig är meningen: Man ska INTE låta bli att inte tala klarspråk! I de här båda meningarna verkar skribenten ha lagt in ett extra inte för att förstärka den negativa effekten av verben tvivlar och låta bli. Men resultatet blir i stället att den andra negationen upphäver den första så att betydelsen blir den motsatta. Stryk inte för att undvika missförstånd: Efter succén i Melodifestivalen tvivlar ingen på att Ola Salo kommer att lyckas i Helsingfors. Och: Man ska INTE låta bli att tala klarspråk!

Var positiv

Många gånger använder vi negationer för att vi inte vill vara rakt på sak. Det är synd. Talar du klarspråk förstår dina läsare bättre vad du menar. Ofta kan du undvika negationerna helt och hållet. Är det så du menar är det bättre att skriva: Efter succén i Melodifestivalen tror alla att Ola Salo kommer att lyckas och Tala klarspråk!

Inte måste vara med ibland

Vissa ord kräver ett inte. Ska du till exempel skriva en mening med tidsuttrycket längre måste du ha med inte: En dag kanske jag saknar att inte vara singel längre. Men – som alltid – går meningen att förenkla. Varför inte i stället skriva: Jag kommer kanske sakna att vara singel en dag? Se alltid till att uttrycka dig så klart och tydligt som möjligt. Två eller fler negationer i en och samma mening innebär alltid en risk att läsaren inte förstår vad du menar. Var därför särskilt försiktig med den typen av meningar. Ofta är det bättre att undvika negationerna helt och hållet – och i stället tala om vad du vill rakt på sak. Då talar du klarspråk i dubbel bemärkelse.

Maria Sundin, din personliga språkrådgivare