Moderna skrivregler

Ska man sätta komma eller semikolon? Får man börja en mening med och? Tveksamheter om vad som är rätt och fel i språket stjäl onödig tid från det viktiga skrivarbetet.

Välkommen till en kurs om vilka skrivregler som gäller i dag. Kursen ger dig baskunskaper om de viktigaste skrivreglerna, medvetenhet om att skrivregler förändras och träning i att utnyttja skrivregelsamlingar och ordböcker.

Kursens innehåll

Under seminariet växlar vi mellan korta teoripass och många korta övningar. Några inslag:

  • Stavning, böjning, ordbildning och val av form: Skriver man öppenhjärtlig eller öppenhjärtig? Två ordförande eller två ordföranden? Tidsplan eller tidplan? Vi mottager ansökan eller Vi tar emot ansökan?
  • Stor eller liten bokstav: Varför skriver man gotlandsruss men Gotlandsresa? Heter det länsstyrelsen eller Länsstyrelsen?
  • Ett ord eller flera: Skriver man i dag eller idag?
  • Förkortningar: Skriver man PBL eller plan- och bygglagen? TV, tv eller teve? Och hur är det med pm, gd och vd?
  • Sifferuttryck: Heter det Kontoret är öppet kl. 9–17, Kontoret är öppet mellan kl. 9–17 eller Kontoret är öppet mellan kl. 9 och 17?
  • Skiljetecken: Kan man skriva Blanketterna är av tre slag; vita, blå och gröna? Finns det egentligen några regler för kommatering?