Skrivtipset

Ner eller ned

Ner eller ned? Ska eller skall? Men eller dock? Många av de mest engagerande språkvårdsfrågorna handlar inte om rätt eller fel – utan om stil.

Hösten här är. Meningen är fel – det kan alla som inte är nybörjare på svenska intyga. Ogrammatiska meningar med fel ordföljd gör nästan bara nybörjarna sig skyldiga till. Den typen av språkfrågor är lätta att ta ställning till. Det är oftast bara att känna efter, och fungerar inte språkkänslan så är det bara att fråga någon.

Tröjorna är varm

Tröjorna är varm säger norrlänningen och vi förstår att det är ett uttryck för den norrländska dialekten. På samma sätt förstår vi att Jag såg han igår är ett uttryck för vissa talares sociolekt. De flesta av oss skulle inte drömma om att rätta till talspråket – däremot skulle vi säkert reagera om vi såg uttrycken i skrift. Där passar de inte. Här är det fråga om skillnader i talspråk och skriftspråk.

Det kommer bli kallare

Det kommer bli kallare hävdar många är fel, men inget kunde vara felaktigare. En stor grupp tycker nämligen att det är ett fullt korrekt sätt att uttrycka sig. Att prata om rätt och fel när språkbruket är allmänt accepterat av en stor grupp är inte särskilt meningsfullt. Det är ju vi språkbrukare som sätter normen. Däremot skapar den här typen av språkvårdsfrågor ofta stora diskussioner, genom att det finns några som är för och andra som är emot.

Ner och ned

Särskilt animerade blir ofta diskussionerna om ner och ned, ska och skall och andra liknande problem. Många av oss har en stark känsla för det ena eller andra samtidigt som vi är osäkra på argumenten. Orden har samma betydelse – ändå känns det ena »rätt« och det andra »fel«. Känslan för vilken stil som passar i vilket sammanhang är något vi övar upp under lång tid. Först efter mödosam läsning av en lång rad olika typer av texter, bygger vi sakta upp känslan för vilket språk som passar i vilken typ av texter. Om vi är osäkra, får vi helt enkelt slå upp orden i Svenska Akademiens ordlista eller konsultera någon skrivregelsamling.

Svaret på de inledande språkfrågorna är alltså att orden har samma betydelse men passar i olika typer av texter. Ner är vardagligare än ned, ska är ledigare än skall och men är mindre formellt än dock.

Maria Sundin, din personliga språkrådgivare