Skrivtipset

Nyfriskjobb eller nyfrisksjobb

Heter det nyfriskjobb eller nyfrisksjobb? Och varför heter det dagbok men dagskassa? Ibland kan det vara svårt att avgöra hur man ska foga ihop ord. Särskilt osäkra är vi ofta på om det ska vara ett foge-s mellan leden. Och med all rätt – reglerna är riktigt krångliga.

Till att börja med är det ordklassen som styr. Adjektiv och verb får sällan ett foge-s när vi sätter samman dem med ett substantiv, som nyfriskjobb eller dyklektion. Några undantag finns förstås: undantagsfall och dröjsmål. Men det är när förledet är ett substantiv som det blir riktigt knivigt. Då kan det nämligen både bli med och utan foge-s. Grundregeln är att uttalet och strukturen på förledet styr.

Lyssna på uttalet

Om förledet slutar på ett s, sje-ljud eller en grupp konsonanter med s blir det inget foge-s: husbygge, matchresultat och tonfisksallad. Inte heller om förledet slutar på en lång vokal eller på obetonat -el, -en, -er och -on: lilltånagel, vinkelhake, vattenhink, glasfiberull, hallonsaft. Tyvärr finns det många undantag. Sammansättningar med tro får foge-s: trosartiklar. Likaså förleden handel-, examen- och ålder-: handelshögskola, examensrätt, åldersfascism.

Strukturen styr

Om förledet är sammansatt och slutar på konsonant får det foge-s. Det är därför det heter fotbollsplan (fot + boll + plan = fotbollsplan) men bollplan. På samma sätt är det med ord som börjar på an-, bi- och sam- samt ord som slutar på -dom, -het, -lek och -skap: anmälningsavgift, bidragsnorm, samfällighetsförening, barndomsminne, ömhetsbevis, kärleksbarn och äktenskapsförord. Undantag finns förstås, till exempel om förledet slutar på ett s eller sje-ljud: höghusbygge och seriematchresultat.

I sammansättningar med foge-s visar s:et vad som är förled och efterled. Det gör att man kan tolka ord på olika sätt. En skolbokhylla är en bokhylla i skolan medan en skolbokshylla är en hylla med skolböcker.

I övrigt råder kaos

Utöver dessa två regler finns det inga tydliga mönster. Orden gör lite som de vill, ofta på grund av sin historia. Ord som bildades på fornsvensk tid skrivs fortfarande som de uttalades då. Dessutom saknar många sammansättningar foge-s fast de borde ha det enligt reglerna. Om förledet är ett sammansatt ord som slutar på –a förvandlas det till –e: högskoleprov. Eller så förvandlas det till foge-s: glödlampsserie. Vissa förled får alltid foge-s: kvällstidning och köksstol. Medan andra förled aldrig får foge-s: nattvakt och taklampa. En del ord skriver vi på olika sätt: dagbok och dagskassa. Dessutom finns det massor av sammansättningar som har fogevokaler i stället för foge-s: änglahår, gatuplan och familjelycka.

Om du är osäker på hur du ska skriva en sammansättning – slå upp ordet i en ordlista. Hittar du inte ordet där – skriv ordet som andra ord med samma förled. Det brukar fungera för det mesta.

Maria Sundin, din personliga språkrådgivare