Skrivtipset

Nyheter 2012

Analys av Migrationsverkets beslut klar

2012-11-30

Marias analys av 50 beslut från Migrationsverket är klar. I nästa vecka träffas expertgruppen i Migrationsutredningen för att diskutera rapportens resultat tillsammans med en rad synpunkter från migrationsdomstolarna och förvaltningsrätterna. Maria ser fram emot diskussionerna.

Nya skrivregler på Skolverket

2012-11-22

”Tusen tack för kursen här hos oss! Den var mycket uppskattad av de som deltog och jag tycker att du är helt fantastisk.” Så sa teamledaren Jenny Ljung vid Skolverket efter Textfixarnas webbkurs för webbredaktionen. Nu väntar nya skrivregler för Skolverkets texter på webben. Textfixarna ska ta fram ett underlag före årets slut.

Entusiastiska språkdiskussioner vid Stockholms tingsrätt

2012-11-15

”Vi var jättenöjda med seminariet! Tusen tack för din insats.” Så sa chefsrådman Lena Egelin efter domskrivningsseminariet vid Stockholms tingsrätt den 15 november. Maria var där för att presentera sin analys av 40 brottmåls- och tvistemålsdomar och leda diskussionerna om förändrade skrivsätt.

Nya skrivsätt vid Falu och Mora tingsrätter

2012-11-09

”Bra att du kunde så mycket, både om verksamheten och om hur det man skriver uppfattas.” Så sa rådman Katarina Lindström vid Falu tingsrätt efter domskrivningsseminariet den 9 november. Maria presenterade sin analys av 40 domar vid Falu och Mora tingsrätter och diskuterade praktiska skrivknep med domarna. Det är faktiskt möjligt att kopiera text direkt ur åklagarens stämningsansökan!

Rolig skrivkurs om beslut

2012-10-10

”Så här roligt har jag inte haft sedan jag började skolan.” Så sa enhetschefen Annika Klarnäs Jacobson när hon och kollegerna diskuterade struktur och språk i länsstyrelsens beslut. Den ambitiösa satsningen på skrivkurser vid Länsstyrelsen i Södermanlands län fortsätter under vintern med kurser i att skriva webbtexter och e-brev. Sist följer en uppföljning av hur skribenterna har utvecklats.

Handläggarna i Malmö vill ha mer

2012-10-05

Tack för en trevlig och bra utbildning. Jag tror att alla fick något med sig som de inte tänkt på, eller använt tidigare och det är jättebra. Så sa kommunikatören Lisa Janzon efter Textfixarnas skrivkurs den 5 oktober. Nu vill handläggarna ha en skrivkurs till. Hur man bygger upp en text med flyt och skriver begripliga meningar står på dagordningen.

Språkpolicy på gång vid Yh-myndigheten

2012-10-04

Tack för en väldigt bra kursdag! Så sa Jenny Sörby efter Textfixarnas webbkurs för redaktörer och informatörer vid Myndigheten för yrkeshögskolan i Hässleholm. På gång är en språkpolicy och gemensamma skrivregler för myndigheten. Textfixarna följer med spänning utvecklingen.

Länsstyrelsen diskuterar jämställt språk

2012-09-18

Hen, han eller hon? På länsstyrelsen i Södermanland diskuterar man hur beslut, rapporter, brev och webbtexter kan bli mer jämställda. I en serie seminarier presenterar Textfixarna olika knep för att inte hamna i fällan att göra språket onödigt könsspecifikt.

Fyra domstolar går samman i arbetet med domskrivning

2012-05-25

Fyra tingsrätter i södra Sverige går samman i arbetet med att förändra skrivmönstren i domar. Det är tingsrätterna i Alingsås, Borås, Halmstad och Varberg som gör en gemensam satsning. Textfixarna kommer under sommaren analysera ett antal domar från alla fyra tingsrätterna och presentera resultatet med förslag till förändringar i en rapport. I höst håller vi en föreläsning i Göteborg för domarna.

Blekinge tingsrätt satsar på analys av domar

2012-05-22

Blekinge tingsrätt arbetar aktivt med att förändra språk och struktur i sina domar. Textfixarna kommer att analysera domar och presentera förslag till förändrade skrivmönster under sommaren.

Maria Sundin deltar i utredning om domar och beslut i migrationsärenden

2012-05-14

Maria Sundin kommer att delta som expert i en ny utredning om utformningen av domar och beslut i migrationsärenden. Särskild utredare är tidigare lagmannen Sigurd Heuman (som också var ordförande för Förtroendeutredningen från 2008). I expertgruppen ingår även representanter för Domstolsverket, Migrationsverket och Advokatsamfundet.

Nytt avtal med länsstyrelsen i Södermanland

2012-03-14

Textfixarna har vunnit en direktupphandling vid länsstyrelsen i Södermanland. Under en intensiv period ska länsstyrelsens medarbetare gå skrivkurser i allt från beslut och webbtext till lättläst och jämställt språk. Vi tackar för förtroendet och ser fram emot uppdragen!

Domseminarium för Halmstads tingsrätt

2012-03-10

Halmstads tingsrätt har beställt ett seminarium om begripliga domar. Textfixarna reser till Torekov och håller i ett seminarium med domarna i april.

Arbetsmiljöverket fördjupar sig i föreskrifter

2012-03-05

I höstas gick merparten av Arbetsmiljöverkets sakkunniga, informatörer och jurister skrivkurs för Textfixarna om hur man bäst skriver föreskrifter. Vi lanserade under en serie seminarier Arbetsmiljöverkets skrivregler för föreskrifter. Nu är det dags igen. Under en workshop fördjupar vi kunskaperna och tränar oss i att skriva korrekta och lättlästa regeltexter.

Textfixarna skriver webbtexter till www.SeQF.se

2012-01-31

Har du hört talas om EQF? Inte det, men Bolognaprocessen då? På en alldeles ny webbplats förklarar Myndigheten för yrkeshögskolan och Högskoleverket hur vi inom en framtid kommer att kunna översätta och värdera betyg från högskolan, arbetslivet och fritiden, till exempel för att göra karriär utomlands.

Bättre brevsvar från landsbygdsministern

2012-01-19

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson får många brev från allmänheten. Till sin hjälp på departementet har han brevskrivare. Under en serie seminarier diskuterar vi hur brevsvaren kan bli tydligare och trevligare. I fokus är ton och perspektiv, meningsbyggnad, ordval samt språkfel och vanliga fallgropar.

Maria Sundin väljer årets klarspråkskristall

2012-01-10

Maria Sundin har blivit invald i nomineringskommittén för årets klarspråkskristall. Temat i år är ”Klarspråk inte bara för majoriteten – hur vi når ut med information på andra språk än svenska?”. Vill du nominera? Gå in på Språkrådets webbplats och läs mer!

Yrkeshögskolan vässar sina rapporter och beslut

2012-01-15

Avdelningen för tillsyn och kvalitetsgranskning går skrivkurs redan på det nya årets första skälvande veckor. Maria Sundin åker till Hässleholm och diskuterar språk och struktur i tillsynsrapporter med skribenterna.