Skrivtipset

Nyheter 2013

Nöjd statssekreterare

2013-12-18

– Tydligare, större enhetlighet och bättre överensstämmelse mellan pm och föredragning. Jag undrar numera aldrig varför vi har den här föredragningen, säger statssekreterare Joakim Stymne på Kulturdepartementet. Maria Sundin och Ing-Marie Nordlinder deltog i ledningsgruppens utvärdering av höstens kurser i pm och föredragningsteknik.

Lyckad klarspråkssatsning på Gotland

2013-12-13

– Tack för en lysande insats, säger Peter Daun vid samhällsbyggnadsförvaltningen, Region Gotland. Under två dagar har 150 handläggare, chefer, nämndsekreterare, brandingenjörer med flera gått på seminarier och skrivkurser. Målet är att texterna vid förvaltningen ska bli lättare att läsa för politiker och medborgare.

Regelrådet tränar webbteknik

2013-12-03

Redaktörerna för Regelrådets nyhetsbrev Regelrätt går skrivkurs för Textfixarna i december. Tillsammans tränar vi olika skrivtekniker för webbtexter. Snabbt, tydligt och rakt på sak är tre viktiga recept för bra texter.

Nya webbtexter till upphandlingsstod.se

2013-11-30

Kammarkollegiet anlitar Textfixarna för att skriva nya webbtexter till upphandlingsstod.se, en del av Kammarkollegiets webbplats. Texterna ska vara klara före nyår, så det är bara att kavla upp ärmarna.

Uppskattat seminarium vid Malmö tingsrätt

2013-11-12

– Tack än en gång, vi är mycket nöjda! säger Joakim Westerlund, rådman vid Malmö tingsrätt. Maria Sundin gick igenom upp de viktigaste skrivknepen för att öka begripligheten i domar. Seminariet blev mycket uppskattat av domarna som deltog.

Positiva kommentarer från Kulturdepartementet

2013-10-30

– Tack för en mycket bra kurs!! Supertack för snabb återkoppling! Jag tycker att mallen är till enorm hjälp. Deltagarna i skrivkursen PM till den politiska ledningen vid Kulturdepartementet är mycket positiva efter att ha gått skrivkurs och fått personlig återkoppling på sina texter av Maria Sundin. Maria deltog också i arbetet med att ta fram en ny mall på departementet. I december träffar vi ledningsgruppen och ska göra en formell utvärdering.

Nytt ramavtal med Botkyrka kommun

2013-08-30

Botkyrka kommun tecknar ett nytt ramavtal med Textfixarna. Avtalet gäller i två år med möjlighet till förlängning ett år i taget. Vi är glada över förtroendet och ser fram emot samarbetet.

Kulturdepartementets klarspråkssatsning har inletts

2013-08-30

– Lägg budskapet först. Vi vill snabbt veta vad ni vill, var statssekreterare Joakim Stymnes tydliga besked till handläggarna inför höstens satsning på klarspråk. Om två veckor inleder vi kurserna i skriftliga underlag (pm) till den politiska ledningen, presentationsteknik och förhandlingsteknik.

Lyckad korrekturläsning åt Skolverket

2013-08-28

– Toppen att du är så snabb! säger Mats Olsson på Skolverket. Textfixarna har korrekturläst det nya bedömningsstödet i samhällskunskap för årskurs 7-9.

Textfixarna utbildar hela Kulturdepartementet

2013-06-27

I höst ska alla sakkunniga på Kulturdepartementet vässa sin förmåga att skriva pm till den politiska ledningen. Textfixarna håller i skrivkursen och de individuella textgenomgångarna.

Klarspråk på Gotland

2013-06-20

Hela samhällsbyggnadsförvaltningen på Gotland satsar på klarspråk. Personalen deltar i seminarier och skrivkurser. Allt för att texterna ska bli så lättlästa och begripliga som möjligt. Textfixarna ser fram emot att åka till Sveriges vackraste ö.

Brandmännen i Borås skriver klarspråk

2013-06-15

Södra Älvsborgs Räddningstjänst satsar på klarspråk. Personalen ska gå på skrivkurs för Textfixarna och träna sig i att skriva rapporter, yttranden, beslut och annat. Vi ser fram emot att resa till Borås i höst.

Migrationsverket välkomnar Migrationsspråkutredningens förslag

2013-06-07

– Migrationsverket välkomnar utredningen. Den ger draghjälp till vårt eget pågående arbete med att utveckla verkets beslut, säger Fredrik Beijer, tf. rättschef på Migrationsverket. Läs mer på Migrationsverkets webbplats.

Migrationsspråkutredningen överlämnad till regeringen

2013-06-07

Den 30 maj överlämnade Sigurd Heuman, ordförande i Migrationsspråkutredningen, betänkandet Begripliga beslut på migrationsområdet till statsrådet Tobias Billström. Maria Sundins analys av Migrationsverkets beslut finns med i betänkandet som en bilaga. Nu finns hela betänkandet på regeringens webbplats.

Förnyat ramavtal med Myndigheten för yrkeshögskolan

2013-05-31

Myndigheten för yrkeshögskolan har nyligen förnyat ramavtalet med Textfixarna om skrivkurser och språkgranskning. Vi tackar för förtroendet och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete.

Textfixarna utbildar hela Kulturdepartementet

2013-05-31

I höst kommer alla sakkunniga på Kulturdepartementet gå kurs för Textfixarna om att skriva pm till den politiska ledningen. Ett extra bonus är samarbetet om föredragningsteknik. Självklart får alla deltagare individuell återkoppling på ett eget pm.

Nöjda webbredaktörer i Danderyd

2013-05-31

”Tack för ett väl genomfört dagsverke hos oss!” Deltagarna i Textfixarnas utbildning i att skriva för webben tackade för en intensiv workshop. Utbildningen vände sig till webbredaktörerna vid Danderyds kommun.

Effektivare pm på Förvaltningsavdelningen

2013-05-06

På Förvaltningsavdelningen i Regeringskansliet tar man itu med promemoriorna som går till cheferna och den politiska ledningen. Kortare, stringentare och mer välstrukturerat är ledorden. I samband med Textfixarnas skrivkurs provar vi ut nya mallar för olika typer av promemorior. Vi ser fram emot diskussionerna med skribenterna.

Ramavtal med Folkhälsoinstitutet

2013-05-03

Textfixarna har vunnit Folkhälsoinstitutets upphandling av skrivkurser och språkgranskning. För skrivkurserna är vi rankade som nummer ett och för språkgranskning som nummer två. Vi tackar för förtroendet och ser fram emot spännande uppdrag.

Nyttigt om presentationsteknik vid Skånes universitetssjukhus

2013-04-29

”Bra tips.” ”Bra föreläsare.” ”Övningar som skapade gemenskap och diskussion.” Deltagarna i Textfixarnas utbildning i presentationsteknik tackade för två utvecklande dagar. Utbildningen vände sig till hela staben för verksamhetsutveckling vid Skånes universitetssjukhus.

Presentationsteknik för Skånes universitetssjukhus

2013-04-19

”Tack för trevliga dagar”, säger Katharina Borgström vid Skånes universitetssjukhus. Maria Sundin ledde seminarierna vid Skissernas museum i Lund för staben för verksamhetsutveckling. Muntliga presentationer, effektiva Powerpoint-bilder och övertygande argumentation var temat för utbildningsdagarna.

Lyckad presentation på Kammarkollegiet

2013-04-17

”Det var en jättebra presentation du höll. Alla som jag
talat med efteråt har varit helnöjda”, sa Josefina Lodin på Kammarkollegiet. Maria Sundin var där och höll en presentation om arbetet med webbtexterna på kammarkollegiet.se för webbredaktörerna.

Kammarkollegiets nya webbtexter klara

2013-04-15

”Det ser jättebra ut, precis vad vi efterfrågar vad det gäller förtydliganden och struktur”, säger Josefina Lodin på Kammarkollegiet. Textfixarna har klarspråksredigerat alla texter till kammarkollegiet.se.

Skrivkursen i Belgrad avslutad

2013-03-23

”Stort tack för din snabba återkoppling! Dina synpunkter och förslag till förbättringar är värdefulla.Tack än en gång”, säger Marijana Perović vid Sveriges ambassad i Belgrad. Under våren har åtta lokalanställda ambassadsekreterare gått Textfixarnas skrivkurs via videolänk och e-post. Det har varit ett roligt samarbete som visar att det går utmärkt att ha skrivkurs med deltagare på andra sidan Europa.

Migrationsspråksutredning snart klar

2013-03-23

Migrationsspråksutredningen börjar närma sig sitt slut. Den 30 maj ska den överlämnas till Tobias Billström. Maria Sundin har deltagit som språkexpert i expertgruppen och bifogar sin analys av 50 av Migrationsverkets beslut som en bilaga till utredningen. Bättre mottagaranpassning, tydligare struktur och ett ledigare språk är vad som efterfrågas i besluten.

Lärorika textsamtal vid förvaltningsrätten i Linköping

2013-03-15

”Tack! Det har varit uppskattade dagar bland mina kollegor, både seminariet och de individuella återkopplingarna”, säger Erika Kardell vid förvaltningsrätten i Linköping. Under fyra dagar har Maria Sundin föreläst och haft individuella textsamtal med rådmän, fiskaler, föredragande och notarier.

Effektiva rapporter vid Folkhälsoinstitutet

2013-02-28

”Vill tacka för en strålande insats. Jag har fått massor av spontan feedback från deltagarna som tycker att det var en jättebra kurs”, säger Pernilla Bodström vid Folkhälsoinstitutet. Maria Sundin var där och hade rapportkurs med skribenter från olika avdelningar.

Nya intranätstexter i Botkyrka

2013-02-11

”Jag är jättetacksam och nöjd med intranättexterna, tack så mycket för din insats”, säger Marica Nordwall, informationschef för Botkyrka kommun. Textfixarna har skrivit nya texter till intranätet som publiceras i februari.

Nya webbtexter till Kammarkollegiet

2013-02-02

Textfixarna har fått uppdraget att skriva nya webbtexter till Kammarkollegiets webbplats. Vi tackar för förtroendet och ser fram emot skrivarbetet.

Analys klar av domar vid Blekinge tingsrätt

2013-01-31

”Vi tackar för rapporten och har läst den med stort intresse. Den kommer att ligga till grund för vårt fortsatta arbete med mallar och domskrivning”, säger Anna Wirf vid tingsrätten i Blekinge. I vår reser vi till Karlshamn för att ha ett domskrivningsseminarium med domarna.

Videokonferens med ambassaden i Belgrad

2013-01-27

”Vilken toppenföreläsning!” Så tyckte de lokalanställda ambassadsekreterarna i Belgrad efter videokonferensen. Under våren ska sex serbisktalande sekreterare slipa sina svenskkunskaper. I två videokonferenser och fem återkopplingar på texter via e-post möts kursledarna i Stockholm och kursdeltagarna i Belgrad.

Webb om barn som far illa

2013-01-20

På Skolverkets webbplats finns information om hur man kan hjälpa barn som far illa. Texterna vänder sig till rektorer, huvudmän, kommunala nämnder och socialtjänsten och uppmanar till samarbete. Textfixarna skriver om texterna så att det blir lättare att läsa och anpassade till sina målgrupper.