Skrivtipset

Nyheter 2014

Nytt ramavtal med Skolverket

2014-11-06

Textfixarna har vunnit upphandlingen för språkvårdstjänster vid Skolverket. Nu skriver vi ett nytt ramavtal och ser fram emot ett gott samarbete under två år framöver. Det ska bli riktigt roligt tycker vi!

Nöjda kursdeltagare på Finansinspektionen

2014-10-16

Fantastiskt bra och roligt! Alla borde gå kursen, sa Helena Thessén och Mattias Dandoy på Finansinspektionen. Under två heldagar fick handläggarna träna sig i att lyfta fram det viktigaste först i pm, underlag, mejl och informationstext tillsammans med Maria Sundin.

Effektiva pm och föredragningar på Finansdepartementet

2014-08-27

Roligt och lärorikt! sa de sakkunniga på Internationella avdelningen vid Finansdepartementet. Under två dagar fick de slipa på både skrivförmågan och retoriken tillsammans med Maria Sundin och Ing-Marie Nordlinder.

Mer jämställt på Jordbruksverket

2014-04-24

Tack för ett bra seminarium igår! säger Cecilia Karlsson på Jordbruksverket. Textfixarna var där och ledde workshopen om jämställd kommunikation. Vi tränade oss i ett normkritiskt tänkande och analyserade bild och text i broschyrer och på webben. Roliga diskussioner blev det!

Avtal med Tyresö kommun

2014-03-14

Textfixarna tecknar avtal med Tyresö kommun. Maria Sundin kommer att leda olika klarspråksaktiviteter som kommunens klarspråkskonsult med början nu i vår. Vi tackar för förtroendet och ser fram emot samarbetet.

Utvärdering av domskrivning vid Södertörns tingsrätt

2014-03-05

Södertörns tingsrätt har arbetat envist och engagerat med klarspråk de senaste fem åren. Nu vill man utvärdera arbetet. Textfixarna har fått uppdraget att göra en uppföljande analys av domskrivningen. Det ska bli spännande att jämföra med den förra analysen och se om klarspråk har slagit igenom i texterna.

Domskrivning vid Göteborgs tingsrätt

2014-03-05

Domarna vid Göteborgs tingsrätt träffas i maj för att diskutera domskrivning. Textfixarna är där och leder diskussionerna.

Domskrivning vid förvaltningsrätten i Jönköping

2014-01-24

Textanalys, seminarium och workshop väntar lagman, rådmän, fiskaler, föredragande och notarier vid förvaltningsrätten i Jönköping i maj. Textfixarna är där och leder diskussionerna. Särskilt spännande är workshopen där skribenterna ska skriva en dom utifrån ett gemensamt faktaunderlag. Tillsammans ska vi sedan diskutera hur effektiva olika skrivsätt är.

Avtal klart med Botkyrka kommun

2014-01-23

– Jättekul med ett nytt avtal för oss och ett fortsatt samarbete! säger Marica Nordwall, kommunikationschef för Botkyrka kommun. Nu har Textfixarna skrivit på det nya ramavtalet som gäller till och med 2015 med möjlighet till förlängning med ett år i taget. Vi ser fram emot samarbetet med en av våra äldsta och trognaste uppdragsgivare.

Sambedömning i Klippan

2014-01-21

Lärarna på Nya Snyggartorpsskolan i Klippan har inlett ett arbete om sambedömning. Syftet är större likvärdighet i bedömningen av framför allt nationella prov. Men på sikt vill lärarna även träna upp sin förmåga att ge bra återkoppling till eleverna. Under våren åker Maria Sundin ner till Skåne och deltar i arbetet.

Räddningstjänsten har fått nya mallar

2014-01-20

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har tagit fram nya mallar efter höstens diskussioner om nya textmönster. Under ett avslutande seminarium ska Textfixarna diskutera de nya mallarna med brandinspektörer, brandingenjörer, informatörer och chefer. Roligt att se ett så snabbt och tydligt resultat av en skrivkurs, tycker vi!

Finansdepartementet vässar rapportpennan

2014-01-15

Finansdepartementets skribenter ska bli vassare på att skriva rapporter och underlag. Allt som skrivs är inte texter till budgetpropositionen. Textfixarna leder workshoppen i februari.

Webbtexterna till Upphandling.se klara

2014-01-07

Nu är webbtexterna till Upphandling.se på Kammarkollegiets webbplats klara. Bitvis snårig juridisk text med långa krångliga meningar är nu omvandlad till välstrukturerad och lättläst webbtext. Vi hoppas att läsarna kommer att uppskatta texterna.