Skrivtipset

Nyheter 2015

Kammarrätten i Göteborg får handledning i klarspråk

2015-08-28

Kammarrätten i Göteborg erbjuder coachning i klarspråk. Under en serie lektioner – både i realtid och på distans – tränar handläggarna upp sin förmåga till klarhet och precision med bibehållen juridisk exakthet.

Maria Sundin föreläser på Språkrådets konferens

2015-08-28

Den 13 oktober firar Språkrådet internationella klarspråksdagen med ett kostnadsfritt halvdagsseminarium. Maria Sundin är där och föreläser om sin nya bok Krångelspråk blir klarspråk. Läs mer om konferensen.

Ambassaden i Jakarta tränar klarspråk

2015-08-27

Ambassaden i Jakarta satsar på klarspråk. Under en serie lektioner kommer andra ambassadsekreteraren att träna klarspråk i rapporter, meddelanden och andra texter. Kursen är en distanskurs och sker över mejl, telefon och Skype.

Klarspråk för fiskaler

2015-08-20

Blivande domare på tingsrätt får ett seminarium om klarspråk i domar under sin domarutbildning på Domstolsakademin. Maria Sundin föreläser om informativa rubriker, pedagogiska domskäl och framförställda bestämningar vid två tillfällen i höst. Hela nästa år är inbokat med totalt fem seminarier.

Klarspråksgranskad webbutbildning för Botkyrka

2015-08-19

”Tack för ett snabbt och bra jobb!”, säger Elin Othén på Botkyrka kommun. Textfixarna har klarspråksgranskat ett produktionsmanus för intranätet – en webbutbildning för personalen om kommunens interkulturella policy.

Alectas intranät har fått nya texter

2015-08-18

”Vi har gått igenom kommunikationstexterna och de ser bra ut. Bra kommentarer och bra ändringar”, säger Katja Rodny på Alecta pension. Textfixarna har redigerat 250 texter till klarspråk för nya intranätet.

Finansinspektionen satsar på nyanställda

2015-01-19

Finansinspektionens medarbetare vill gå skrivkurs. Köerna är så långa att myndigheten satsar på tre skrivkurser i vår. Alla nyanställda är välkomna att anmäla sig.