Översättning

För att lyckas med en översättning är det viktigt att framför allt ha känsla för det språk vi översätter till. Därför översätter vi till svenska från engelska, norska och danska.

Många är duktiga på språk, men alla har inte samma kunskap om svenska för att översättningen ska bli lyckad. Textfixarna har dokumenterat goda kunskaper i det svenska språket. Översättningsuppdragen kan gälla allt från broschyrer till böcker. Vi granskar också översättningar gjorda av andra översättare. Och vi kan hjälpa dig med text- och bildmontering i layoutprogram som PageMaker och QuarkXPress.

Skräddarsyr efter dina behov

Vi anpassar alltid översättningen efter dina önskemål. Därför är vi noga med att göra en noggrann analys av målgruppen och syftet med arbetet innan vi lägger upp en plan. Vi presenterar ett förslag och är gärna med som bollplank under hela processen.